SAFE i ESS
Et rettferdig arbeidsliv

 Nyheter

Info nr.24

Info nr.24

Takk for nå!

Om en god ukes tid overføres våre ansatte på Ivar Aasen, Alvheim og Skarv til Sodexo. Det er alltid vemodig når dette skjer, og gode kollegaer starter sin videre karriere i en annen bedrift. Som EU og

Info nr.23

Info nr.23

Årsmøte 2018

Klubbstyret avholdte i går møte og vi tar sikte på å avholde Årsmøte i ESS klubben i uke 15, og da nærmere bestemt 10. til 12. april. Vi har samkjørt oss med SAFE klubben i Coor management og

Info nr.22

Info nr.22

Kvartalsmøte.
Årets tredje kvartalsmøte ble avholdt i går og her følger diverse hovedpunkter fra dette møtet:

Sysselsetting er et viktig punkt på disse møtene, og med bakgrunn i tap av AkerBP kontrakten fra og med 1.oktober så innvirker dette selvfølgelig