Kategorier
Nyheter

Info nr.4

Særavtalen i ESS Support Service er sagt opp.

Begge klubbene har nå sagt opp særavtalen i ESS Support Service, og den 20.februar skal det avholdes nytt forhandlingsmøte mellom bedriften og begge klubbene med håp om å enes om en ny avtale. På forrige møte om saken, la SAFE klubben frem 4 hovedkrav til endring, og på møtet sluttet IE klubben seg også til disse hovedkrav. IE klubben fremmet også andre enkelte krav til endring av særavtalen. SAFE klubbens hovedkrav er som følger: 

1. Gjeninnføring av forskuttering av sykelønn

2. Full lønn i forbindelse med Svangerskap og fødselspermisjon

3. 2-4 ordning for alle fast ansatte vikarer

4. En bedre samordnet personalpolitikk mellom ESS Support og EMOU

SAFE klubben avholdt styremøte fredag i forrige uke, der strategi for det videre arbeidet ble diskutert og kravene ble nøye gjennomgått. 

Dersom vi ikke klarer å finne frem til omforente løsninger på kravene, så kan vi komme i den situasjon at vi står uten særavtale, og da er det slik at det er tariffavtalen og Hovedavtalens regler som skal følges til punkt og prikke. Det vil blant annet bety følgende:

Alt samarbeid og møtevirksomhet mellom klubben og bedriften vil da bli regulert av hovedavtalens kap. 5 som regulerer betydningen av samarbeid mellom bedriften og de tillitsvalgte, og kap. 9 som regulerer når tid informasjon og drøftingsplikten knyttet til spørsmål om bedriftens ordinære drift og eventuelle endringer knyttet til sysselsetting skal drøftes mellom partene. Vårt mål i det kommende forhandlingsmøtet er selvfølgelig å bli enig med bedriften om ny særavtale, men slik vi oppfatter situasjonen nå så ser kan dette bli vanskelig. 

Dersom vi kommer i en situasjon der forhandlingene ikke fører frem, så vil vi også være avhengig av at de lokale tillitsvalgte ute på arbeidsplassene følger dette opp, og vi vil i en slik situasjon sende ut en nærmere beskrivelse av hva den enkelte TV også må passe på. 

Med vennlig hilsen

Oddleiv Tønnessen
Klubbleder SAFE

Kategorier
Nyheter

Info nr.2

Tirsdag 15. januar

Gode tider med økt sysselsettingJ

De aller fleste har nok notert at bedriften har lyst ut et stort antall ledige stillinger. I følge et oppslag fra Norsk Olje og Gass så sliter bedriften med å få nok søkere, hva dette skyldes er vanskelig å forstå. På et månedsmøte i dag, fikk vi opplyst at intervjuet NOG hadde med vår direktør El Aga så har søknadene strømmet på.

Klubbene har forøvrig oppfordret bedriften til å ansette tidligere medarbeidere som har arbeidet for oss, og gjerne slakke litt på kravene som bedriften har satt. SAFE klubben har i flere INFO gitt utrykk for negative forhold knyttet til uenigheter mellom partene. Slike saker har vi fortsatt gående, og det må vi leve med. Men vi skal ikke glemme at arbeidsbetingelsene vi har i vårt selskap, hva angår for eksempel pensjonsordningen og andre avtalte betingelser, gjør ESS til det ledende selskapet innen den konkurranseutsatte delen av sokkelens forpleiningstjenester. 

Lønn for midlertidige ansatte inn for arbeidsretten. 

SAFE juridisk avdeling har i dag besluttet å ta tvist om lønn for midlertidige ansatte inn for arbeidsretten. SAFE og YS, støtter SAFE klubbens syn på at midlertidige ansatte skal ha samme lønn som fast ansatte. Vi mener at grunnlaget for overtidsberegning, der årslønn deles på 1752 timer i stedet for 1460, er lagt til grunn for timelønn for beregning av de midlertidige ansattes lønn. Dette er etter vår mening feil og da må dette av avklares i arbeidsretten, der også krav om etterbetaling vil bli behandlet.

Klubbleder tar ferie.

Undertegnende tar ei ukes ferie fom i morgen, er tilbake 25, januar, og da skal også Årsmøtet avholdes. Spørsmål som haster må i den kommende uka rettes til nestleder Vibeke Skramstad Sandli på tlf. 920 28 241

Med vennlig Hilsen

Oddleiv Tønnessen

Kategorier
Nyheter

Info nr.32

Hei alle medlemmer av Safe klubben Ess

​​​

2019 viser at det har blitt vanskeligere å opprettholde avtaler som tidligere er inngått. Safe klubben har jobbet veldig aktivt, for å få på plass en bedre særavtale en vi hadde tidligere. Vi har kjempet til det ytterste for å få tilbake forskudd på sykelønn slik ordningen var. Dette førte til at den tidligere særavtalen ble sagt opp. Under forhandlingene om ny særavtale har vi også jobbet for at alle ledige stillinger skal lyses ut. I dag blir bare de stillingene der folk slutter lyst ut. Safe klubben har prøvd å få igjennom, at dette i større grad skal gå etter ansiennitet. 

Men før vi har på plass en ny særavtale, har vi en veldig god hoved- og tariffavtale som ivaretar våre rettigheter inntil særavtale kommer på plass.

Dette året har vært ekstra utfordrende for fagforeningene, alt er blitt tøffere og vi må bruke hardere midler for å beholde våre avtaler. Det er ikke alltid det blir slik vi ønsker, men det aktive arbeide vil fortsette inn i 2020. Vi skal gjøre vårt ytterste til å få best mulig avtaler på plass.

Årsmøtet for Safe Klubben Ess var også litt utenom det vanlige. Vår veldig dyktige klubbleder Oddleiv Tønnesen skulle gå av med pensjon. Vi hadde en veldig flott avslutning for han. Når vi mister vår leder gjennom mange år, måtte vi velge ny. ​Vi valgte nytt styre og ny leder på møtet.

På møtet hadde vi en gjennomgang av kontingent der vi diskuterte om vi skulle øke kontingenten litt hvert år eller om vi skulle øke med 25kr. Så slipper vi å øke neste år. Årsmøtet vedtok da å øke med 25kr fra 01.01.2020.  

Som ny leder av Safe klubben Ess, så gleder jeg meg til å starte 2020 med ny giv. Jeg takker for tilliten fra dere, som stemte på meg. Jeg er glad jeg har fått med meg dyktige tillitsvalgte til styret og varavalgte til styret. Jeg vil jobbe aktivt sammen med styret, slik at vi får på plass ny særavtale.

Jeg håper at flere Safe medlemmer begynner å engasjere seg i arbeide med å ta vare på gode avtaler og gjøre de enda bedre. Vi trenger tillitsvalgte ute på alle enheter. Har du lyst? Ta kontakt med klubbleder eller nestleder eller noen i styret.

Vi i styret ønsker alle som er ute på jobb eller hjemme på fri en riktig GOD JUL og Godt Nyttår

Fra venstere: Olaf Kroken, Leif Tveita, Arild Bringaker, Alf Inge Steinsøy, Harald Yterland, Foran fra venstre: Marie Tvedt, Erle Balstad, Vibeke Skramstad Sandli

​​​​​

Tusen takk for alt du har lært oss i styret og det arbeidet du har lagt ned i Safe klubben.

Riktig God Jul og Godt Nyttår  

Hilsen klubbleder 

Arild Bringaker

Kategorier
Nyheter

Info nr.31

Arbeidsretten behandler sak om lønn for midlertidige ansatte 31.mars

Arbeidsretten har nå berammet tidspunkt for behandling av tvistesak mellom ESS Support Service og SAFE og IE klubbene. Det er satt av 3 dager til behandling av saken.

Både Safe og Ys, samt Industri Energi og LO er enige om å samkjøre denne saken i en felles behandling. Det innebærer at det skal være 9 dommere.

Vi hevder at tariffavtalen er en normallønns avtale der alle som arbeider i tariffområdet skal avlønnes etter samme lønnsmatrise. ​​​

Adresse: Forusparken 12 4031 Stavanger

Tlf Klubbleder:  41447525

TLF Nestleder 90160147

E-post:  arild.bringaker@ess-norway.com

Kategorier
Nyheter

Info nr.30


Julenissen kom tidlig i år. Bedriften trakk tilbake oppsigelsene   

Fredag i forrige uke så tok SAFE klubben et initiativ ovenfor bedriften der vi oppfordret ledelsen til å trekke samtlige oppsigelser tilbake. I dag ble vi hørt!

Samtlige oppsigelser er i dag trukket tilbake, og bedriften har i løpet av dagen sendt en gledelig melding til samtlige ansatte som var berørt av denne prosessen. 

Sysselsettingsbehovet er fremdeles usikkert, men å gå til oppsigelser så må man ha klare holdepunkter dersom man skal gi aksept for oppsigelser. 

I vår oppfordring så la vi vekt på at bruk av midlertidige ansatte er et dårlig alternativ i en oppsigelsesprosess, og vi henviste til at bruk av permitteringskapittelet i avtaleverket, som et mye bedre alternativ dersom sysselsettingsbehovet i bedriften ble svakere. 

Vanskelig å finne en bedre førjulsgave enn dette i dagens usikre marked, så vi må gi honnør til ledelsen som tok dette standpunktet i dag!

Oddleiv Tønnessen​​​

Klubbleder SAFE ​​​​​