SAFE i ESS
Et rettferdig arbeidsliv

 Nyheter

Info nr.19

Info nr.19

Bedriften snur i ansiennitetsspørsmål

SAFE klubben viser til tirsdagens info (nr19) hvor vi ga sterkt utrykk for vår frustrasjon i enkelte saker knyttet til bruk av midlertidige ansatte og ansiennitet ifm nyansettelsene til de nye oppdragene vi har vert

Info nr.19

Info nr.19

Bedriften med nytt brudd på særavtalen om midlertidige ansatte.

Særavtalen mellom ESS og SAFE har en bestemmelse om bruk av midlertidige ansatte. Den setter en ramme på 10.000 timer pr kalenderår og siste oppdaterte liste som vi fikk utlevert 13.juni

Info nr.18

Info nr.18

Nytt møte angående digitale sykemeldinger.

Som dere vet så endte kvartalsmøtet i forrige uke med et samarbeids brudd og vi forlot møtet i frustrasjon. Etter dette har begge klubbene krevd nytt møte for avklaring og eventuell tvistebehandling opp i mot