SAFE i ESS
Et rettferdig arbeidsliv

 Nyheter

Info nr. 20

Info nr. 20

Avklaringsmøte angående sysselsetting EMOU- Permittering iverksettes.
Etter at det ble klart at Sipem terminerer Scarabeo 5 kontrakten med EMOU, gjeldende fra 15.august 2017, så har vi i dag avholdt et avklaringsmøte angående den totale sysselsetting situasjonen i bedriften. Følgende situasjon

Info nr.19

Info nr.19

Refleksjoner om marked, helse, sykefravær, arbeidstid og LOL.

I min snart 30 års tid som aktiv tillitsvalgt på ulike nivåer i Norsk Petroleumsvirksomhet, så har temaet knyttet til sykefraværet innen forpleiningsbransjen blitt viet stor oppmerksomhet. Fra tidlig på 80 tallet

Info nr.18

Info nr.18

Oppklaringsmøte EMOU, Fortrinnsrett, Askeladden, Askepott mm.
Vi har i dag avholdt møte med bedriften angående spørsmål knyttet til bemanning av Askeladden og Askepott.

Askeladden er allerede under forseiling fra Korea og forventes ankomst til Norge i slutten av august. Askepott