Kategorier
Nyheter

Info nr.32

Hei alle medlemmer av Safe klubben Ess

​​​

2019 viser at det har blitt vanskeligere å opprettholde avtaler som tidligere er inngått. Safe klubben har jobbet veldig aktivt, for å få på plass en bedre særavtale en vi hadde tidligere. Vi har kjempet til det ytterste for å få tilbake forskudd på sykelønn slik ordningen var. Dette førte til at den tidligere særavtalen ble sagt opp. Under forhandlingene om ny særavtale har vi også jobbet for at alle ledige stillinger skal lyses ut. I dag blir bare de stillingene der folk slutter lyst ut. Safe klubben har prøvd å få igjennom, at dette i større grad skal gå etter ansiennitet. 

Men før vi har på plass en ny særavtale, har vi en veldig god hoved- og tariffavtale som ivaretar våre rettigheter inntil særavtale kommer på plass.

Dette året har vært ekstra utfordrende for fagforeningene, alt er blitt tøffere og vi må bruke hardere midler for å beholde våre avtaler. Det er ikke alltid det blir slik vi ønsker, men det aktive arbeide vil fortsette inn i 2020. Vi skal gjøre vårt ytterste til å få best mulig avtaler på plass.

Årsmøtet for Safe Klubben Ess var også litt utenom det vanlige. Vår veldig dyktige klubbleder Oddleiv Tønnesen skulle gå av med pensjon. Vi hadde en veldig flott avslutning for han. Når vi mister vår leder gjennom mange år, måtte vi velge ny. ​Vi valgte nytt styre og ny leder på møtet.

På møtet hadde vi en gjennomgang av kontingent der vi diskuterte om vi skulle øke kontingenten litt hvert år eller om vi skulle øke med 25kr. Så slipper vi å øke neste år. Årsmøtet vedtok da å øke med 25kr fra 01.01.2020.  

Som ny leder av Safe klubben Ess, så gleder jeg meg til å starte 2020 med ny giv. Jeg takker for tilliten fra dere, som stemte på meg. Jeg er glad jeg har fått med meg dyktige tillitsvalgte til styret og varavalgte til styret. Jeg vil jobbe aktivt sammen med styret, slik at vi får på plass ny særavtale.

Jeg håper at flere Safe medlemmer begynner å engasjere seg i arbeide med å ta vare på gode avtaler og gjøre de enda bedre. Vi trenger tillitsvalgte ute på alle enheter. Har du lyst? Ta kontakt med klubbleder eller nestleder eller noen i styret.

Vi i styret ønsker alle som er ute på jobb eller hjemme på fri en riktig GOD JUL og Godt Nyttår

Fra venstere: Olaf Kroken, Leif Tveita, Arild Bringaker, Alf Inge Steinsøy, Harald Yterland, Foran fra venstre: Marie Tvedt, Erle Balstad, Vibeke Skramstad Sandli

​​​​​

Tusen takk for alt du har lært oss i styret og det arbeidet du har lagt ned i Safe klubben.

Riktig God Jul og Godt Nyttår  

Hilsen klubbleder 

Arild Bringaker

Kategorier
Nyheter

Info nr.31

Arbeidsretten behandler sak om lønn for midlertidige ansatte 31.mars

Arbeidsretten har nå berammet tidspunkt for behandling av tvistesak mellom ESS Support Service og SAFE og IE klubbene. Det er satt av 3 dager til behandling av saken.

Både Safe og Ys, samt Industri Energi og LO er enige om å samkjøre denne saken i en felles behandling. Det innebærer at det skal være 9 dommere.

Vi hevder at tariffavtalen er en normallønns avtale der alle som arbeider i tariffområdet skal avlønnes etter samme lønnsmatrise. ​​​

Adresse: Forusparken 12 4031 Stavanger

Tlf Klubbleder:  41447525

TLF Nestleder 90160147

E-post:  arild.bringaker@ess-norway.com

Kategorier
Nyheter

Info nr.30


Julenissen kom tidlig i år. Bedriften trakk tilbake oppsigelsene   

Fredag i forrige uke så tok SAFE klubben et initiativ ovenfor bedriften der vi oppfordret ledelsen til å trekke samtlige oppsigelser tilbake. I dag ble vi hørt!

Samtlige oppsigelser er i dag trukket tilbake, og bedriften har i løpet av dagen sendt en gledelig melding til samtlige ansatte som var berørt av denne prosessen. 

Sysselsettingsbehovet er fremdeles usikkert, men å gå til oppsigelser så må man ha klare holdepunkter dersom man skal gi aksept for oppsigelser. 

I vår oppfordring så la vi vekt på at bruk av midlertidige ansatte er et dårlig alternativ i en oppsigelsesprosess, og vi henviste til at bruk av permitteringskapittelet i avtaleverket, som et mye bedre alternativ dersom sysselsettingsbehovet i bedriften ble svakere. 

Vanskelig å finne en bedre førjulsgave enn dette i dagens usikre marked, så vi må gi honnør til ledelsen som tok dette standpunktet i dag!

Oddleiv Tønnessen​​​

Klubbleder SAFE ​​​​​