Telefon : 989 05 976

  • Forusparken 12
    4033, Forus

  • Man - Fre 8.00 - 17.00
    Helgen STENGT

  • 934 24 342
    Klubbleder

Nyheter

mai 20, 2019

Extra INFO

Ingen enighet med bedriften

Onsdag 15.mai

I dag ble det avholdt nytt forhandlingsmøte med bedriften, ESS Support Service, der håpet blant annet var å få på plass ny sykelønnsordning, hvor bedriften forskutterer full lønn under sykdom i inntil 12 måneder. 

Som kjent så fikk bedriften begge klubbene med på å endre den tidligere ordningen med forskuttering, over til en sykelønnsordning der den ansatte selv må søke NAV om lønnsytelser, etter at arbeidsgiverperioden på 16 lønns dager er over. Denne ordningen har fungert fra 1.januar 2018 og frem til i dag. Det er sjeldent jeg vil innrømme at vi ble lurt inn i den nye ordningen, men det ble vi faktisk. Men det er jo muligens også slik at bedriften ville sagt opp denne bestemmelsen uansett.

Utgangspunktet var at bedriften hevdet at NAV fra årsskiftet 2017 til 2018 ville pålegge samtlige bedrifter å gå over til digitale sykemeldinger, noe som også innebar at den enkelte selv må søke NAV om sykelønn når arbeidsgiverperioden var over. Pålegget fra NAV viste seg i ettertid å være slik at det faktisk var opp til den enkelte bedrift å avgjøre om sykemeldingene skulle være digitale eller skriftlig på sykemeldingsskjema som vi alle kjenner til fra tidligere.

Erfaringene med den nye sykelønnsordningen, er dessverre negativ. Lang saksbehandling, som kan bety at lønn ikke blir utbetalt den 5. i hver måned, og dette er jo selvsagt negativt når de aller fleste lønnsmottakere har avtalt avdrag på ulike typer lån, eller andre nettbaserte betalingsordninger, straks etter lønnsutbetaling. I tillegg oppleves det feil eller forsinket kontingent trekk som også overføres til NAV ved sykdom. Dette til tross for at Hovedavtalen legger klare regler om kontingent trekk og regler for lønnsutbetaling. 

Vi har selvsagt registrert at sykefraværet de siste 15 månedene har gått kraftig ned, og derfor vil bedriften tviholde på denne ordningen.

Men det er også slik at denne ordningen rammer dem som er syke, og de får en ekstra belastning når de i tillegg må jobbe mot NAV og bedriften for å få inntekter til å leve av. Etter SAFE klubbens mening så er dette det største sosiale tilbakeslaget for forpleiningsarbeidere på norsk sokkel. Vi vet samtidig at forpleining på sokkelen fortsatt karakteriseres som en helsemessig risikogruppe, og vi har i flere tiår toppet statistikken knyttet til tap av helsesertifikat. 

Full lønn under sykdom med forskuttering av sykelønn ble innført i alle forpleiningsbedriftene i 1985, etter sterkt press fra Catering Ansattes Forbund som da truet med å lamme all olje og gassproduksjon. Vi kan jo legge til at i det samme oppgjøret så fikk vi på plass forsikringen med tap av helsesertifikat. 

En særavtale uten en sykelønnsordning der bedriften forskutterer sykelønn, har i realiteten liten verdi.

Siden vi ikke ble enige med bedriften på forhandlingsmøtet, så står vi uten særavtale for våre medlemmer fra og med 16.mai, og da er det tariffavtalen og Hovedavtalens bestemmelser som må legges til grunn i alle spørsmål knyttet til lønns og arbeidsvilkår.

I morgen så vil SAFE klubben etter hovedavtalens bestemmelser be om nytt møte med bedriften for gjennomgang av konsekvensene av at SAFE står uten særavtale, så de praktiske konsekvensene vil vi komme tilbake til. 

Dagens møte ble gjennomført sammen med IE klubben som også støtter gjeninnføring av tidligere sykelønnsordning, men har andre prioriteringer som de tidligere har gitt utrykk for.

Selv om situasjonen virker fastlåst, så er det alltid et håp om å få på plass en ny avtale, men da må selvfølgelig partene bli enige.

Mvh
Oddleiv Tønnessen

Klubbleder SAFE

Muppet Show tonight. And when the odds are against him and their dangers work to do. You bet your life Speed Racer he will see it through. black gold Just two good ol’ boys Wouldn’t change if could. Boy the way Glen Miller played. Songs that made the hit parade. Guys like us we had it Those were the days. Till the one day when the lady met this fellow and they knew it.

Muppet Show tonight. And when the odds are against him and their dangers work to do. You bet your life Speed Racer he will see it through. black gold Just two good ol’ boys Wouldn’t change if could. Boy the way Glen Miller played. Songs that made the hit parade. Guys like us we had it Those were the days. Till the one day when the lady met this fellow and they knew it.

Muppet Show tonight. And when the odds are against him and their dangers work to do. You bet your life Speed Racer he will see it through. black gold Just two good ol’ boys Wouldn’t change if could. Boy the way Glen Miller played. Songs that made the hit parade. Guys like us we had it Those were the days. Till the one day when the lady met this fellow and they knew it.

Følg oss på Facebook
Facebook Pagelike Widget