Telefon : 41447525

  • Forusparken 12
    4033, Forus

  • Man - Fre 8.00 - 17.00
    Helgen STENGT

  • 41447525
    Klubbleder

Nyheter

mai 14, 2019

Info nr.10

Fredag 26.april


Tariff 2019.


Tarifforhandlingene med Norsk Olje og Gass avholdes 7.og 8.mai. I den forbindelse så ble det i går avholdt nytt møte i dette tariffområdet der alle klubbene var representert. Som vi vet så har YS/LO og NHO i årets samordnende tariffoppgjør lagt rammer for årets oppgjør, og det knyttet store forventninger til at det kommende oppgjøret for sokkelavtalene, skal gi oss økt kjøpekraft. Her skal etterslep med grunnlag i ansiennitetsopprykk og avtalte lokale tillegg avtalt lokalt etter de bedriftstilpassede forhandlingene i operatørselskapene i 2018, (4. A bestemmelsen i tariffavtalen) legges inn på lønnstabellen 1.juni. foreløpige beregninger tilsier et beløp på nærmere 6000 kroner. Når det er gjort så skal tillegget på kr 2.50.- som er gitt i de sentrale forhandlingene gjeldende fra 1.april og frem til 1.juni beregnes inn, og til slutt det generelle tillegget som skal beregnes ut fra lønnsutviklingen i området de siste årene, samt prisstigning mm, og som da skal danne grunnlag for tillegget som skal gis fra 1.juni.
Tidspunkt for lønnsforhandlingene med Norges Rederiforbund er avtalt senere i mai, så dette kommer vi tilbake til.


Forhandlinger om særavtalen i ESS Support.

Det er avtalt nytt forhandlingsmøte med bedriften 15.mai. I den forbindelse så skal styret i SAFE klubben avholde møte 13.mai for å gjennomgå krav til endinger av særavtalen. Som de fleste vet så er det stor spenning knyttet til SAFE sitt krav om å få tilbakeført ordningen med forskuttering av sykelønn, slik denne har fungert fra mai 1985 frem til 31.desember 2017. Fra dette tidspunkt så har vi registrert de negative sidene ved denne ordningen, og vårt krav om å gå tilbake til den gamle ordningen står fortsatt ved lag.
Vi oppfordrer vår tillitsvalgte som er ute å avholde medlemsmøte for å diskutere denne saken og ta gjerne kontakt med undertegnende eller alle styremedlemmer for å få nærmere opplysninger om denne saken.


Med vennlig hilsen

Oddleiv Tønnessen

Klubbleder.

Muppet Show tonight. And when the odds are against him and their dangers work to do. You bet your life Speed Racer he will see it through. black gold Just two good ol’ boys Wouldn’t change if could. Boy the way Glen Miller played. Songs that made the hit parade. Guys like us we had it Those were the days. Till the one day when the lady met this fellow and they knew it.

Muppet Show tonight. And when the odds are against him and their dangers work to do. You bet your life Speed Racer he will see it through. black gold Just two good ol’ boys Wouldn’t change if could. Boy the way Glen Miller played. Songs that made the hit parade. Guys like us we had it Those were the days. Till the one day when the lady met this fellow and they knew it.

Muppet Show tonight. And when the odds are against him and their dangers work to do. You bet your life Speed Racer he will see it through. black gold Just two good ol’ boys Wouldn’t change if could. Boy the way Glen Miller played. Songs that made the hit parade. Guys like us we had it Those were the days. Till the one day when the lady met this fellow and they knew it.

Følg oss på Facebook
Facebook Pagelike Widget