Telefon : 41447525

  • Forusparken 12
    4033, Forus

  • Man - Fre 8.00 - 17.00
    Helgen STENGT

  • 41447525
    Klubbleder

Nyheter

juni 19, 2019

Info nr.14

NR oppgjøret til mekling.
Som vel de fleste vet så ble det ingen enighet mellom Norges Rederiforbund på den ene siden og SAFE/ Industri Energi på en andre siden. Fagforeningene er enige om å samordne det videre arbeidet med oppsigelse av avtalen, plassoppsigelse og plassfratredelses meldinger opp i mot riksmekleren. Rederiforbundet og deres medlemmer viste dessverre ingen forståelse for kravene som ble lagt frem, og brudd ble et faktum. For å illustrere lønnsutviklingen på riggsiden kontra faste innretninger og i industrien på land, så har jeg vedlagt en PP som viser den skjeve lønnsutviklingen som nå må rettes opp.
Oppsigelser i ESS.
Bedriften er nå i gang med prosessen knyttet til nedbemanning som følge av at Zephyrus og Safe Scandinavia går av kontrakt. SAFE klubben har vert i møte med der bedriften opplyste at i denne runden skal si opp 70 ansatte. I en slik prosess så skal bedrifts ansiennitet legges til grunn, men på møtet opplyste bedriften at de vil skjerme enkelte ansatte fra oppsigelse på Goliat som er bosatt i nærheten av Hammerfest. Dette med bakgrunn i at de opprinnelige konsesjons bestemmelser om lokal rekruttering, som også ble lagt inn som grunnlag ifm anbudet på Goliat. Dette avviket har SAFE klubben gitt aksept.
Bedriften hadde også i forkant av møtet bestemt seg for å skjerme ansatte som nylig er tatt inn i Culinari team. Men dette er SAFE klubben sterkt i mot, og vil selvfølgelig oppfordre medlemmer om kan bli oppsagt som følge av dette, protestere på dette i oppsigelsen.
Jeg vil minne om alle diskusjonene vi har hatt med bedriften, så har vi påpekt at bedriftsansiennitet bør legges til grunn for å få fornøyde medarbeidere. Det være seg tildeling av ledige stillinger mm. Dette er alltid blitt avvist fra bedriften med begrunnelse i at da svekker vi styringsretten, og der de alltid har henviser til at bedriftsansiennitet kun skal benyttes ved oppsigelser.
Medlemmer som nå mottar innkalling til § 15.1 møte og ber om bistand, må ta kontakt med oss pr e-post eller ved en telefon til undertegnende.


Med vennlig hilsen

Oddleiv Tønnessen

Klubbleder.

Muppet Show tonight. And when the odds are against him and their dangers work to do. You bet your life Speed Racer he will see it through. black gold Just two good ol’ boys Wouldn’t change if could. Boy the way Glen Miller played. Songs that made the hit parade. Guys like us we had it Those were the days. Till the one day when the lady met this fellow and they knew it.

Muppet Show tonight. And when the odds are against him and their dangers work to do. You bet your life Speed Racer he will see it through. black gold Just two good ol’ boys Wouldn’t change if could. Boy the way Glen Miller played. Songs that made the hit parade. Guys like us we had it Those were the days. Till the one day when the lady met this fellow and they knew it.

Muppet Show tonight. And when the odds are against him and their dangers work to do. You bet your life Speed Racer he will see it through. black gold Just two good ol’ boys Wouldn’t change if could. Boy the way Glen Miller played. Songs that made the hit parade. Guys like us we had it Those were the days. Till the one day when the lady met this fellow and they knew it.

Følg oss på Facebook
Facebook Pagelike Widget