Telefon : 41447525

  • Forusparken 12
    4033, Forus

  • Man - Fre 8.00 - 17.00
    Helgen STENGT

  • 41447525
    Klubbleder

Nyheter

juni 19, 2019

Info nr.15

Mekling i NR oppgjøret.

Foreløpig litt usikkert, men meklingstidspunktet blir høyst sannsynlig avholdt torsdag 27.juni. SAFE og Industri Energi har bestemt seg for å koordinere plassoppsigelsen og et eventuelt streikeuttak. Fra SAFE klubben sin side så vil Alf Inge tiltre forhandlingsutvalget, dette med bakgrunn i at undertegnende har ferie fom 25.juni. Meklingen blir uten tvil spennende, og dersom rederiforbundet ikke viser vilje til å ta innover seg at den skjeve lønnsutviklingen i NR området, kontra de ansatte på NOG avtalen, så er fare for storstreik overhengende. 

Oppsigelsesprosessen i ESS Support, med bedriftsansiennitet i fokus. 

§ 15.1 møter knyttet til de varslede oppsigelsene på 70 ansatte i ESS Support Service Support pågår for fullt. Bedriften planlegger å legge frem listen over hvem de vil «ønsker» å si opp til SAFE klubben i et møte enten 21. eller 24. juni. Fra vår side så er bedriftsansiennitet det avgjørende kriteriet i denne og den kommende oppsigelsesrunden når Haven går av kontrakt.

Goliat har en lang historie hva gjelder lokal rekruttering, der dette også var en del av driftstillatelsen, og var også tema ifm anbudet på denne kontrakten. På et senere tidspunkt, når innretningen skulle bemannes, dette parallelt med at bedriften hadde mange tidligere ansatte med fortrinnsrett, så ba vi bedriften vurdere de juridiske sidene med hva som sto i konsesjonen og de rettslige sidene med fortrinnsretten. Bedriften landet på at fortrinnsretten måtte følges, og Goliat ble bemannet med ansatte fra hele landet. For en tid tilbake hadde bedriften behov for økt sysselsetting pga. økende sysselsettingsbehov, så ble tatt inn nye ansatte i nærområdene til Hammerfest. Vi har også hatt lignende runder om lokal rekruttering både på Skarv og Gyda, der vi blant annet opplevde at kunden på Skarv sa stopp i å fjerne flere kokker. Goliat drives i dag av et nytt sammensatt selskap, Vår Energi, og vi opplever vel ikke at det er stort press for å opprettholde «konsesjonskravet» om lokal rekruttering. 

SAFE landsmøte.

SAFE landsmøte ble avholdt 5. og 6. juni på Air hotellet på Sola. Mange viktige saker som økonomi, regnskap, beretninger og videre planer ble grundig diskutert og vedtatt. Aleksander Kielland nettverkets leder Kian Reme og professor i oljehistorie Marie Smith-Solbakken orienterte landsmøtet om den siste tids utvikling i saken, der målet er å få til en ny granskning av årsaken til 123 oljearbeidere mistet livet sitt i Norges største industrikatastrofe. Kravet om ny granskning får større og større oppslutting, og det oppfattes nå som et gjennombrudd at Riksrevisjonen skal se nærmere på saken. Kian og Marie berømmet SAFE for sin store innsats for å støtte dette arbeidet som forhåpentlig vil medføre at sannheten kommer frem. 

Med vennlig hilsen 

Oddleiv Tønnessen

Klubbleder. 

Muppet Show tonight. And when the odds are against him and their dangers work to do. You bet your life Speed Racer he will see it through. black gold Just two good ol’ boys Wouldn’t change if could. Boy the way Glen Miller played. Songs that made the hit parade. Guys like us we had it Those were the days. Till the one day when the lady met this fellow and they knew it.

Muppet Show tonight. And when the odds are against him and their dangers work to do. You bet your life Speed Racer he will see it through. black gold Just two good ol’ boys Wouldn’t change if could. Boy the way Glen Miller played. Songs that made the hit parade. Guys like us we had it Those were the days. Till the one day when the lady met this fellow and they knew it.

Muppet Show tonight. And when the odds are against him and their dangers work to do. You bet your life Speed Racer he will see it through. black gold Just two good ol’ boys Wouldn’t change if could. Boy the way Glen Miller played. Songs that made the hit parade. Guys like us we had it Those were the days. Till the one day when the lady met this fellow and they knew it.

Følg oss på Facebook
Facebook Pagelike Widget