Telefon : 989 05 976

 • Forusparken 12
  4033, Forus

 • Man - Fre 8.00 - 17.00
  Helgen STENGT

 • 934 24 342
  Klubbleder

Nyheter

juni 6, 2018

Info nr. 16

Fellesinfo fra Industri Energi og SAFE klubbene i ESS

Uenighet om sykelønnsordningen medførte Samarbeidsbrudd mellom Klubbene og bedriften

Klubbene registrerer at bedriften midt under kvartalsmøtet har sendt ut info om dette til alle ansatte, dog uten å informere fagforeningene. Noe som er brudd på Hovedavtalene.

Årets andre kvartalsmøte endte uten løsning i sak knyttet til bedriftens innføring av digitale sykemeldinger, og klubbene forlot møtet i frustrasjon.

Hovedårsaken til dette er at bedriften nektet å gå tilbake til den tidligere sykelønnsordningen der bedriften forskutterer full lønn under sykdom.

Etter at arbeidsgiverperioden på 16 dager er over, så skal NAV etter den nye ordningen overta lønn ved sykdom, dog begrenset til 6 ganger grunnbeløpet i folketrygden. Ansatte med lønn over 6 G vil få utbetalt differansen mellom NAV sin ytelse og full lønn på vanlig måte den 5 i hver måned.

Innføringen av digital sykemeldinger ble innført av bedriften gjeldende fra 1.februar, og overfører hovedansvaret for å gjennomføre sykemeldingsrutinene til de ansatte, dette gjennom digitale systemer.

I et evalueringsmøte med NAV i forrige uke fikk vi opplyst at innføringen av digitale sykemeldinger er pålagt. Men NAV presiserte sterkt at det var opp til bedriften å opprettholde forskuttering av sykelønn. Dette ble ikke nevnt når den nye ordningen ble diskutert før årsskiftet.

Vi ser nå virkningene av den nye ordningen, og i realiteten så innebærer dette med at full lønn under sykdom er under sterkt press.

 

Når de ansattes søknad om sykelønn oversendes NAV så kan det faktisk ta fra 2-4 uker før saksbehandlingen starter, og det utgjør selvsagt store problemer for de ansatte som ikke mottar full lønn, enten fra bedriften eller NAV, den 5. i hver måned slik vi har avtalt med bedriften.

De aller fleste har regninger og faste avdrag på lån, og da blir det store problemer når inntekten ikke kommer inn på riktig tid. Det sier seg selv. På dagens møte påpekte vi blant annet følgende momenter:

 • ESS er det eneste selskapet i bransjen som har avsluttet forskuttering av lønn ved sykdom.
 • Saksbehandlingsrutinene i bedriften og NAV forsinker lønnsutbetaling, og vil føre til store problemer for de ansatte.
 • NAV har også en oppgave å trekke kontingent til fagforeningene. Hittil virker dette systemet meget dårlig, med mye rot og vanskelig å finne ut av om hvem som faktisk har betalt kontingent. En slik ordning følger ikke Hovedavtalens bestemmelser om trekk av fagforenings kontingent.

SAFE og IndustriEnergi klubben frykter at den nye ordningen innebærer at ansatte går på jobb også når de er syke, og med bakgrunn i bransjens historisk svært så omfattende helseproblemer så frykter vi at dette skal eskalere. Så nå sier vi stopp i alt samarbeid inntil bedriften har snudd i denne saken.

Vi vil også ta kontakt med våre respektive hovedorganisasjoner for videre rådføring, der blant annet følgende spørsmål er relevante:

 • Er avtalen om full lønn under sykdom ivaretatt ved det som nå skjer?
 • Er avtalen om utbetaling av lønn den 5. i hver måned ivaretatt når treg saksbehandling i NAV forsinker lønnsutbetaling?
 • Er hovedavtalens bestemmelser om kontingent trekk ivaretatt?

Vi mener nei, og vi krever full revers av den nye sykelønnsordningen slik at bedriften går tilbake til forskuttering av sykelønn.

 

 

Med vennlig hilsen, og fortsatt god sommer!

 

Oddleiv Tønnessen

Klubbleder

Muppet Show tonight. And when the odds are against him and their dangers work to do. You bet your life Speed Racer he will see it through. black gold Just two good ol’ boys Wouldn’t change if could. Boy the way Glen Miller played. Songs that made the hit parade. Guys like us we had it Those were the days. Till the one day when the lady met this fellow and they knew it.

Muppet Show tonight. And when the odds are against him and their dangers work to do. You bet your life Speed Racer he will see it through. black gold Just two good ol’ boys Wouldn’t change if could. Boy the way Glen Miller played. Songs that made the hit parade. Guys like us we had it Those were the days. Till the one day when the lady met this fellow and they knew it.

Muppet Show tonight. And when the odds are against him and their dangers work to do. You bet your life Speed Racer he will see it through. black gold Just two good ol’ boys Wouldn’t change if could. Boy the way Glen Miller played. Songs that made the hit parade. Guys like us we had it Those were the days. Till the one day when the lady met this fellow and they knew it.

Følg oss på Facebook
Facebook Pagelike Widget