Telefon : 41447525

  • Forusparken 12
    4033, Forus

  • Man - Fre 8.00 - 17.00
    Helgen STENGT

  • 41447525
    Klubbleder

Nyheter

juni 19, 2019

Info nr.16

ESS Support service med 5 nye år på Ekofisk J

Det er nå klart at ConocoPhillips og bedriften har signert en forlengelse av kontrakten på Ekofisk med ytterligere 5 år. Dette betyr at bedriften nå har hatt forpleinings ansvar for hele Ekofiskfeltet siden høst/vinter 1999. Det er selvfølgelig en gledelig melding for bedriften og de ansatte.

Bedriften skriver at kontrakten fortsetter med samme leveranseomfang som dagens kontrakt. Det betyr at dagens bemanningsplan videreføres uten endringer. 

Ekofisk kontrakten er den største i ESS sin kontrakts portefølje, og gir selvfølgelig et viktig grunnlag for å skape videre stabilitet og vekst i selskapet, slik at arbeidsplassene kan bli langsiktige og stabile. Det trenger vi i et tiår med svært store sysselsettings svingninger i bransjen som preges av varierende oljepris. 

Vi vet at det er vanskelig å få ConocoPhillips til å ta ut opsjoner, og vi vet at bedriften har brukt mye energi for å få dette til, så da er det bare å gratulere både ledelsen og ikke minst de ansatte som tydeligvis har gjort en fantastisk jobb. 

Kvartalsmøte.

Kommende fredag så avholdes neste kvartalsmøte mellom SAFE og ESS. På dagsorden står også nye drøftelser om revisjon av særavtalen for ESS Support Servise. Vi får bare håpe at det kan bli mulig å signere en revidert avtale, og SAFE klubben har selvfølgelig dette som målsetting. I tillegg til denne saken så er det de vanlige sakene som grunnbemanning, størrelsen i vikarpoolene, økonomi og drift som står på dagsorden. Vi vil selvfølgelig komme med utfyllende informasjon 

Mekling i NR oppgjøret.

I slutten av måneden så blir det også mekling i NR oppgjøret, så vi får håpe at arbeidsgiversiden viser større imøtekommenhet hva gjelder lønnsutviklingen for sine ansatte. Det er som kjent innledet et samarbeid mellom SAFE og Industri Energi i dette lønnsoppgjøret, noe som uten tvil vil styrke arbeidstakernes mulighet til å komme i mål uten en ny arbeidskonflikt. Fra SAFE klubbens side så vil Alf Inge Steinsøy tiltre forhandlingsutvalget, og blir med i meklingen. 

Med vennlig hilsen 

Oddleiv Tønnessen

Klubbleder. 

Muppet Show tonight. And when the odds are against him and their dangers work to do. You bet your life Speed Racer he will see it through. black gold Just two good ol’ boys Wouldn’t change if could. Boy the way Glen Miller played. Songs that made the hit parade. Guys like us we had it Those were the days. Till the one day when the lady met this fellow and they knew it.

Muppet Show tonight. And when the odds are against him and their dangers work to do. You bet your life Speed Racer he will see it through. black gold Just two good ol’ boys Wouldn’t change if could. Boy the way Glen Miller played. Songs that made the hit parade. Guys like us we had it Those were the days. Till the one day when the lady met this fellow and they knew it.

Muppet Show tonight. And when the odds are against him and their dangers work to do. You bet your life Speed Racer he will see it through. black gold Just two good ol’ boys Wouldn’t change if could. Boy the way Glen Miller played. Songs that made the hit parade. Guys like us we had it Those were the days. Till the one day when the lady met this fellow and they knew it.

Følg oss på Facebook
Facebook Pagelike Widget