Telefon : 41447525

  • Forusparken 12
    4033, Forus

  • Man - Fre 8.00 - 17.00
    Helgen STENGT

  • 41447525
    Klubbleder

Nyheter

juni 24, 2019

Info nr.17

Særavtalen i ESS Support Service

I forbindelse med kvartalsmøtet på fredag i forrige uke hadde vi også en runde knyttet til forhandlinger om revidert særavtale. Det er svært lite fremgang i disse drøftelsene. Bedriften viser liten vilje til å komme oss i møte på enkelte endringer, og nytt forhandlingsmøte om saken kommer senere i sommer. 

Diskusjonen om innføring av disponibelplan prioriteres med optimisme av konkurrerende forbund. SAFE klubben har siden dag en, avvist en slik ordning, Avvik fra tariffavtales bestemmelser kan avvikes dersom alle parter er enige, men det er vi jo ikke på dette området. Så det er nå kanskje på sin plass å minne om tariffavtalens ufravikelighets klausul som står spikret fast i tariffavtalen punkt 1. Virkeområde. I 4. avsnitt står det følgende:

Så lenge denne overenskomsten gjelder mellom organisasjonene, kan ingen av partene inngå nye overenskomster ……………………………….   Som inneholder bestemmelser om lønns og arbeidsvilkår som avviker fra denne overenskomst.

I tillegg så er det formålstjenelig å sette seg inn i tariffavtalen punkt 27. om vikarpool som altså fastslår at avvik fra dette punktet i tariffavtalen skal godkjennes av organisasjonene. Disponibelplan for ansatte i ESS vil derfor ikke bli innført så lenge SAFE klubben sier nei til dette forslaget. 

Overtallighet i ESS

Som de fleste vet så er 2 floteller gått av kontrakt, og etter en periode med høy aktivitet så har vi nå en situasjon med overtallighet. Etter kvartalsmøtet så la bedriften frem liste over hvem som fom 1.juli vil motta oppsigelse. SAFE klubben registrerer at bedriften fastholder at 3 renholdere og 3 kokker ansatt på Goliat, vernes mot oppsigelse. Dette er i strid med ansiennitetsprinsippet fastsatt i avtaleverket. På haven har vi også 7 ansatte i resepsjonen. Enkelte av disse har liten ansiennitet og vil få utsatt sin oppsigelse til Haven går fra Johan Sverdrup.

Vi vet også at det senere i år kommer ei ny runde med oppsigelser når Haven er ferdig med sitt oppdrag på Johan Sverdrup feltet, og da vil vi få en ny runde med oppsigelser, der ansiennitetsprinsippet også vil bli utfordret ifm vern av 6 ansatte på Goliat og en ansatt i Culinari team.  Omfanget av denne overtallighet situasjonen er foreløpig usikker, og avhengig av hvor stort behovet for vikarer til Equinor vikarpool og øvrig aktivitet på de forskjellige innretningene.

Mekling i NR oppgjøret.

Det nærmer seg mekling i NR oppgjøret, og SAFE og Industri Energi har koordinert både plassoppsigelsen og plassfratredelsen, i sine meldinger inn til riksmekleren. Styremedlem Alf Inge Steinsøy deltar i meklingen fra SAFE klubbens side. Dersom partene ikke blir enige så kan det bli arbeidskonflikt fra kl 00:00 natt til fredag 27.juni. Våre medlemmer på Askeladden og Cosl Promotor, vil da være i streik og sikkerhetsbemanning skal da etableres. 

Det maritime mannskapet på Haven er også omfattet av NR avtalen, og kan av den grunn bli rammet. Odfjell har plattformdrilling på JS, og dette kan også bety at de ansatte på Haven kan bli permittert på kort varsel dersom arbeidet om bord blir berørt av en eventuell konflikt. De ansatte i ESS vil da ha krav på dagpenger fra NAV. 

Det vil selvsagt bli opprettet en streikekomite som vil ta seg av alle praktiske spørsmål og henvendelser knyttet til en eventuell arbeidskonflikt. Men vi får selvsagt håpe på at partene blir enige slik at vi unngår en ny streik. 

Klubbleder tar ferie.

Jeg har alltid vert i mot at klubbledere tar ferie når vi er i en forhandling, mekling eller streike situasjon. Men denne gangen slipper jeg ikke unna, da jeg må i bryllup til min datter på et annet kontinent. Så jeg tar ferie fra i dag og ut uke 28. er tilbake på jobb 15.juli.

Spørsmål eller henvendelser må derfor rettes til:

– Nestleder Vibeke Skramstad på epost: Vibskr@gmail.com   Mobil nr 920 28 241

– Alf Inge Steinsøy på epost: Alf-Inge.steinoy@ess-noreay.com Mobil 481 89 087

Adresser til øvrige styremedlemmer finner dere på http://safeiess.com./

Med vennlig hilsen 

Oddleiv Tønnessen

Klubbleder.

Muppet Show tonight. And when the odds are against him and their dangers work to do. You bet your life Speed Racer he will see it through. black gold Just two good ol’ boys Wouldn’t change if could. Boy the way Glen Miller played. Songs that made the hit parade. Guys like us we had it Those were the days. Till the one day when the lady met this fellow and they knew it.

Muppet Show tonight. And when the odds are against him and their dangers work to do. You bet your life Speed Racer he will see it through. black gold Just two good ol’ boys Wouldn’t change if could. Boy the way Glen Miller played. Songs that made the hit parade. Guys like us we had it Those were the days. Till the one day when the lady met this fellow and they knew it.

Muppet Show tonight. And when the odds are against him and their dangers work to do. You bet your life Speed Racer he will see it through. black gold Just two good ol’ boys Wouldn’t change if could. Boy the way Glen Miller played. Songs that made the hit parade. Guys like us we had it Those were the days. Till the one day when the lady met this fellow and they knew it.

Følg oss på Facebook
Facebook Pagelike Widget