Telefon : 989 05 976

  • Forusparken 12
    4033, Forus

  • Man - Fre 8.00 - 17.00
    Helgen STENGT

  • 934 24 342
    Klubbleder

Nyheter

juni 13, 2018

Info nr.18

Nytt møte angående digitale sykemeldinger.

Som dere vet så endte kvartalsmøtet i forrige uke med et samarbeids brudd og vi forlot møtet i frustrasjon. Etter dette har begge klubbene krevd nytt møte for avklaring og eventuell tvistebehandling opp i mot regelverket. Målsettingen med dette er å få bedriften til å snu i sin steile holdning om å få tilbake forskuttering av sykepenger. Møtet ble avholdt i går mandag 11.juni, og vi kan konstanter at bedriften ikke lar seg rokke på dette spørsmålet. Noe vi sterkt beklager.

På møtet i går kom det frem at bedriften nå har besluttet å etablere en ny posisjon med stillingsbeskrivelse Fagleder Nærvær som vil får oppgave å følge opp de sykmeldte og tilføre økt kompetansen i hele selskapet angående bruk av digitale sykemeldinger. Dette er jo positivt og en god utvikling av denne saken.

Til tross for dette så vil vi arbeide videre med å få tilbake forskutteringen av sykelønn, slik vi hadde det tidligere, og SAFE klubben la i går frem et utkast til protokoll for å ta saken opp med SAFE sentralt for å sjekke ut om bedriftens handling er i tråd med avtalen om full lønn under sykdom, tariffbestemmelsene om utbetaling av lønn og ikke minst kontingent trekk som nå er overtatt av NAV for de sykmeldte.

Sammen med IE klubben oversendte vi også krav om nye forhandlinger om revisjon av særavtalen i ESS Support, og dersom vi ikke blir enige om endringer så vil den bli sagt opp.

Som dere vet så fikk alle ansatte ny informasjon fra bedriften om digitale sykemeldinger. Det ligger også mye informasjon på NAV sine sider på nettet om dette og jeg vil anbefale alle som har litt tid til overs å sjekke dette ut på følgende link:

 

https://www.nav.no/no/Person/Arbeid/Sykmeldt%2C+arbeidsavklaringspenger+og+yrkesskade/digital-sykmelding

 

 

 

 

 

Her vil dere finne snarveier til diverse animasjonsfilmer som er greie å spille av for å lære litt mere om dette, blant annet følgende tema:

Veiledningsfilmer

Må jeg bruke min private ID? (for arbeidsgiveren)

Tilganger i Altinn kan organiseres enkelt (for arbeidsgiveren)

Fortell oss hvem som er nærmeste leder (for arbeidsgiveren)

Hva skjer etter at jeg har sendt sykmeldingen? (for den sykmeldte)

Hva innebærer aktivitetsplikten?

Hva skjer i dialogmøtet som NAV innkaller til?

Den digitale oppfølgingsplanen

Forventninger til nærmeste leder

 

 

Med vennlig hilsen

Oddleiv Tønnessen

Klubbleder SAFE

Muppet Show tonight. And when the odds are against him and their dangers work to do. You bet your life Speed Racer he will see it through. black gold Just two good ol’ boys Wouldn’t change if could. Boy the way Glen Miller played. Songs that made the hit parade. Guys like us we had it Those were the days. Till the one day when the lady met this fellow and they knew it.

Muppet Show tonight. And when the odds are against him and their dangers work to do. You bet your life Speed Racer he will see it through. black gold Just two good ol’ boys Wouldn’t change if could. Boy the way Glen Miller played. Songs that made the hit parade. Guys like us we had it Those were the days. Till the one day when the lady met this fellow and they knew it.

Muppet Show tonight. And when the odds are against him and their dangers work to do. You bet your life Speed Racer he will see it through. black gold Just two good ol’ boys Wouldn’t change if could. Boy the way Glen Miller played. Songs that made the hit parade. Guys like us we had it Those were the days. Till the one day when the lady met this fellow and they knew it.

Følg oss på Facebook
Facebook Pagelike Widget