Kategorier
Nyheter

Info nr.2

Tirsdag 15. januar

Gode tider med økt sysselsettingJ

De aller fleste har nok notert at bedriften har lyst ut et stort antall ledige stillinger. I følge et oppslag fra Norsk Olje og Gass så sliter bedriften med å få nok søkere, hva dette skyldes er vanskelig å forstå. På et månedsmøte i dag, fikk vi opplyst at intervjuet NOG hadde med vår direktør El Aga så har søknadene strømmet på.

Klubbene har forøvrig oppfordret bedriften til å ansette tidligere medarbeidere som har arbeidet for oss, og gjerne slakke litt på kravene som bedriften har satt. SAFE klubben har i flere INFO gitt utrykk for negative forhold knyttet til uenigheter mellom partene. Slike saker har vi fortsatt gående, og det må vi leve med. Men vi skal ikke glemme at arbeidsbetingelsene vi har i vårt selskap, hva angår for eksempel pensjonsordningen og andre avtalte betingelser, gjør ESS til det ledende selskapet innen den konkurranseutsatte delen av sokkelens forpleiningstjenester. 

Lønn for midlertidige ansatte inn for arbeidsretten. 

SAFE juridisk avdeling har i dag besluttet å ta tvist om lønn for midlertidige ansatte inn for arbeidsretten. SAFE og YS, støtter SAFE klubbens syn på at midlertidige ansatte skal ha samme lønn som fast ansatte. Vi mener at grunnlaget for overtidsberegning, der årslønn deles på 1752 timer i stedet for 1460, er lagt til grunn for timelønn for beregning av de midlertidige ansattes lønn. Dette er etter vår mening feil og da må dette av avklares i arbeidsretten, der også krav om etterbetaling vil bli behandlet.

Klubbleder tar ferie.

Undertegnende tar ei ukes ferie fom i morgen, er tilbake 25, januar, og da skal også Årsmøtet avholdes. Spørsmål som haster må i den kommende uka rettes til nestleder Vibeke Skramstad Sandli på tlf. 920 28 241

Med vennlig Hilsen

Oddleiv Tønnessen