Telefon : 989 05 976

  • Forusparken 12
    4033, Forus

  • Man - Fre 8.00 - 17.00
    Helgen STENGT

  • 934 24 342
    Klubbleder

Nyheter

august 12, 2019

Info nr.20

Floteller i bøyene skaper nye oppsigelser og uenighet om ansiennitet. 

ESS Support Service har hatt en vår og sommer med høy aktivitet med 3 floteller i drift samt høy aktivitet pga. innretningenes vedlikeholds stanser. SAFE Scandinavia og SAFE Zephyrus ar allerede godt av kontrakt og siste utvikling er at også oppdraget på Haven går mot slutten. I forrige uke ble vi innkalt til drøftelsesmøte, der bedriften så seg nødt for å si opp ytterligere 50 medarbeidere, fordelt på 23 kokker og 23 renholdere. Som de fleste har fått med seg dra driftsdirektørens uke brev så er det fortsatt litt usikkerhet knyttet til når Haven går av, men bedriften er nødt for å legge til grunn at Haven går av i begynnelsen av september. 

Også i denne runden akter bedriften å skjerme 6 medarbeidere på Goliat, selv om disse har liten ansiennitet. SAFE klubben har protestert på dette og krevd at ansiennitet skal legges til grunn, og har anført dette i protokollen fra møtet. Vi har videre informert bedriften om at vi i henholdt til hovedavtalen mellom YS og NHO vil ta denne uenighet inn for videre behandling mellom organisasjonene. § 8.2 i hovedavtalen har en bestemmelse om at ansiennitet kan fravikes dersom det er saklig grunn, Men dersom de tillitsvalgte mener at det ikke er saklig grunn så kan spørsmålet innen 3 dager etter konferansen ta saken inn for organisasjonene. SAFE klubben har meddelt bedriften at saken nå går videre til organisasjonene, og da vil de omtvistede utstå inntil det er gjennomført forhandlinger. Møte mellom SAFE og NOG er planlagt gjennomført 2.september. 

På drøftelsesmøte tok vi også opp dette med at ansatte i Culinari Team med lite ansiennitet, heller ikke skulle skjermes fra oppsigelse. Her fikk vi et raskt svar om at dette teamet nå var overført til landorganisasjonen og ikke lenger var ansatt offshore. Denne saken er overhode ikke diskutert eller drøftet med SAFE klubben, så dette kommer vi tilbake til.

SAFE klubben minnet bedriften om at i alle diskusjoner knyttet til bedriftsansiennitet, for eksempel ved omrokkeringer av personell på diverse innretninger, eller ved tildeling av ledige stillinger som er lyst ut internt, så henviser bedriften til at bedriftsansiennitet kun har betydning ved oppsigelser.

SAFE klubben viser også til at bedriften ved tidligere oppsigelsesrunder har redusert antallet oppsigelser for å legitimere skjerming av ansatte som normalt sett ville bli sagt opp. Dette undergraver ansiennitetsprinsippet, og vil ikke få aksept fra SAFE klubben sin side. Antallet oppsigelser må være knyttet til det reelle arbeidskraftsbehovet i bedriften.  

Med vennlig hilsen

Oddleiv Tønnessen

Klubbleder SAFE

Muppet Show tonight. And when the odds are against him and their dangers work to do. You bet your life Speed Racer he will see it through. black gold Just two good ol’ boys Wouldn’t change if could. Boy the way Glen Miller played. Songs that made the hit parade. Guys like us we had it Those were the days. Till the one day when the lady met this fellow and they knew it.

Muppet Show tonight. And when the odds are against him and their dangers work to do. You bet your life Speed Racer he will see it through. black gold Just two good ol’ boys Wouldn’t change if could. Boy the way Glen Miller played. Songs that made the hit parade. Guys like us we had it Those were the days. Till the one day when the lady met this fellow and they knew it.

Muppet Show tonight. And when the odds are against him and their dangers work to do. You bet your life Speed Racer he will see it through. black gold Just two good ol’ boys Wouldn’t change if could. Boy the way Glen Miller played. Songs that made the hit parade. Guys like us we had it Those were the days. Till the one day when the lady met this fellow and they knew it.

Følg oss på Facebook
Facebook Pagelike Widget