Telefon : 41447525

  • Forusparken 12
    4033, Forus

  • Man - Fre 8.00 - 17.00
    Helgen STENGT

  • 41447525
    Klubbleder

Nyheter

august 22, 2019

Info nr.21

Oppsigelsene utsatt??

I går ble det avholdt møte angående de varslede oppsigelsene på 23 kokker og 23 renholdere. Dette etter at bedriften har gjennomført drøftelser med totalt 49 ansatte i henhold til AML § 15.1.

På møtet opplyste bedriften at de ville si opp 24 renholdere og 23 kokker, altså en renholder ekstra utover det som var antydet på det første møtet som ble avholdt mellom partene 8. august.  

8.august ble nedbemanning drøftet mellom partene informerte SAFE klubben at vi ville ta saken inn for organisasjonene, det vil si SAFE og Norsk Olje og Gass. SAFE og NOG ble enige om å avholde dette møtet 2.september. Hovedavtalens § 8.2 har en slik bestemmelse, som også innebærer at eventuelle oppsigelser må utsettes til møtet er avholdt. Dette innebærer at bedriften må vente til september med å sende ut oppsigelsene. 

Det er uenigheten mellom SAFE og bedriften om verning av ansatte på Goliat som har satt bedriften i denne situasjonen, og selv om dette dreier seg om 6 stillinger så er det også slik at samtlige 24 renholdere og 23 kokker som nå planlegges oppsagt, har lengre ansiennitet enn de 6 ansatte som bedriften planlegger å verne fra oppsigelse på Goliat, så dette kan bli en kostbar affære.

Bakgrunnen for dette er kun av økonomisk karakter, der ansatte på Goliat som er bosatt i nærheten av utreisestedet har mindre reisekostnader. Vi har gjentatte ganger bedt bedriften gi seg i denne saken, men foreløpig så er det ingen ting som tyder på dette. 

Dersom økonomi knyttet til reise til og fra heliport skal være et kriterium for oppsigelse, ja da vil mye stå på spill i fremtiden. Så dette er en sak som må tas på ytterste alvor. Fri reise til olje og gass installasjonene på norsk sokkel skal komme hele befolkningen til gode, og da har det alltid vært bedriften som må bære kostnadene til jobbreiser for ansatte bosatt i Norge. 

Med vennlig hilsen

Oddleiv Tønnessen

Klubbleder SAFE

Muppet Show tonight. And when the odds are against him and their dangers work to do. You bet your life Speed Racer he will see it through. black gold Just two good ol’ boys Wouldn’t change if could. Boy the way Glen Miller played. Songs that made the hit parade. Guys like us we had it Those were the days. Till the one day when the lady met this fellow and they knew it.

Muppet Show tonight. And when the odds are against him and their dangers work to do. You bet your life Speed Racer he will see it through. black gold Just two good ol’ boys Wouldn’t change if could. Boy the way Glen Miller played. Songs that made the hit parade. Guys like us we had it Those were the days. Till the one day when the lady met this fellow and they knew it.

Muppet Show tonight. And when the odds are against him and their dangers work to do. You bet your life Speed Racer he will see it through. black gold Just two good ol’ boys Wouldn’t change if could. Boy the way Glen Miller played. Songs that made the hit parade. Guys like us we had it Those were the days. Till the one day when the lady met this fellow and they knew it.

Følg oss på Facebook
Facebook Pagelike Widget