Telefon : 41447525

  • Forusparken 12
    4033, Forus

  • Man - Fre 8.00 - 17.00
    Helgen STENGT

  • 41447525
    Klubbleder

Nyheter

august 28, 2019

Info nr.22

6 oppsigelser utsatt!

Med bakgrunn i at SAFE klubben krevde drøftelser mellom organisasjonene, på grunnlag av uenighet knyttet til kriteriene for oppsigelse, så ble det avtalt møte den 2.september. Siden dette møtet blir i neste måned, så innebærer dette at oppsigelsene måtte utsettes med en måned. 

SAFE klubben har hevdet at dette måtte gjelde samtlige 49 oppsigelser, men bedriften har likevel sendt ut oppsigelsesbrev til 41 personer. Blant annet så er oppsigelsen av 3 kokker og 3 renholdere utsatt til neste måned pga. møtet som skal avholdes mellom SAFE og NOG som skal avholdes mandag 2.september. Av erfaring så vet vi at det er vanskelig å få medhold av NOG i stort sett alle tvistesaker, så vi får vente å se hva møtet 2.september innebærer. 

Så er det også slik at den individuelle stillingsvernet er lovfestet i Arbeidsmiljøloven. Loven setter strenge krav til at oppsigelsene er riktige og utformet på en slik måte at lovens krav blir ivaretatt. Oppsigelsesbrevet til den enkelte skal blant annet inneholde bestemmelser om hva som er grunnlaget for oppsigelsen, og hva den enkelte kan gjøre dersom oppsigelsen bestrides. 

Dersom den enkelte er uenig i oppsigelsen så har vedkommende rett til å kreve forhandlingsmøte med bedriften innen og senest 2 uker (14 dager) etter at oppsigelsen fant sted. Dersom et slikt krav fremmes så skal bedriften tilrettelegge møtet snarest mulig og senest 2 uker etter at kravet er fremsatt. I slike møter så har den enkelte rett til å ta med seg en rådgiver.  

SAFE klubben har på det sterkeste oppfordret bedriften om å snu om i denne saken, en sak om at bedriftsansiennitet skal legges til grunn ved oppsigelser. Her taler vi dessverre for døve ører, og fakta er da slik at samtlige 41 oppsagte som har lengre bedriftsansiennitet enn dem som bedriften freder fra oppsigelse. Så grunnlaget for å kreve forhandlinger med bedriften er absolutt tilstede.  

Med vennlig hilsen

Oddleiv Tønnessen

Klubbleder SAFE

Muppet Show tonight. And when the odds are against him and their dangers work to do. You bet your life Speed Racer he will see it through. black gold Just two good ol’ boys Wouldn’t change if could. Boy the way Glen Miller played. Songs that made the hit parade. Guys like us we had it Those were the days. Till the one day when the lady met this fellow and they knew it.

Muppet Show tonight. And when the odds are against him and their dangers work to do. You bet your life Speed Racer he will see it through. black gold Just two good ol’ boys Wouldn’t change if could. Boy the way Glen Miller played. Songs that made the hit parade. Guys like us we had it Those were the days. Till the one day when the lady met this fellow and they knew it.

Muppet Show tonight. And when the odds are against him and their dangers work to do. You bet your life Speed Racer he will see it through. black gold Just two good ol’ boys Wouldn’t change if could. Boy the way Glen Miller played. Songs that made the hit parade. Guys like us we had it Those were the days. Till the one day when the lady met this fellow and they knew it.

Følg oss på Facebook
Facebook Pagelike Widget