Telefon : 41447525

  • Forusparken 12
    4033, Forus

  • Man - Fre 8.00 - 17.00
    Helgen STENGT

  • 41447525
    Klubbleder

Nyheter

september 3, 2019

Info nr.23

Oppsigelsessaken videre til behandling mellom YS og NHO.

Gårsdagens møte mellom SAFE og NOG førte ikke til noen enighet mellom partene. Saken går nå videre til behandling mellom NHO og YS, og dermed utsettes oppsigelsene av 6 personer, det vil si 3 renholdere og 3 kokker, til møtet mellom hovedavtalens parter til møtet er over, eller til en eventuell behandling i arbeidsretten er ferdig.

Det er egentlig ingen overraskelse at det ikke ble enighet mellom NOG og SAFE, da dette hører til sjeldenhetene. Uenighetsprotokoll blir derfor signert og videresendt inn til våre hovedorganisasjoner.

ESS la i møtet vekt på selskapets konkurransedyktighet, og viktigheten av at de som leverandør etterlever kravene i kontrakten om lokal forankring. hva gjelder varer og tjenester, herunder lokal arbeidskraft. Disse kravene er politiske og bygger på Stortingsproposisjon nr. 64, og at Vår Energi nå er opptatt av at de opprinnelige konsesjons bestemmelser angående lokal rekruttering blir etterlevd av leverandøren.

Men det er nå likevel slik at når Goliat i sin tid ble bemannet,så ble det tatt lite hensyn til å rekruttere mannskapet til Goliat bosatt i Hammerfest eller i andre nærområder i Finnmark. Da var bedriften i en situasjon der vi hadde vært gjennom en nedtrapping, og mange tidligere ansatte hadde fortrinnsrett til nytt arbeid. Da spurte vi bedriften om hva som var juridisk riktig, gi dem med fortrinnsrett jobb eller holde fast på lokal rekruttering? Bedriften fastslo at fortrinnsretten måtte følges. Dersom bedriften fremover legger seg på denne linja, og kjører en konsekvent politikk, så er vel målet at hele bemanningen på Goliat skal være bosatt i Hammerfest eller områder rundt, så denne saken er viktig. 

Fra SAFE sin side så ble det lagt vekt på at rettigheter knyttet til fri reise fra bopel og til og fra jobb for ansatte bosatt i Norge blir opprettholdt. Så det skal bli spennende å se utviklingen i denne saken som en del av de kollektive rettighetene nedfelt i Hovedavtalen § 9.6 og 8.2.

SAFE påpekte rettighetene knyttet til AML kap. §16 som sikrer overføring av personell og avtalte rettigheter som for eksempel fri reise innad i Norge, og at dette sikrer konkurranselikhet mellom selskapene. 

Drøftelser etter HA § 8.2 går på det kollektive plan. Parallelt med dette så gir også AML den enkelte oppsagte rett til å kreve forhandlingsmøte med bedriften, dersom de mener seg oppsagt på feil grunnlag. Der de kan hevde at oppsigelsen er usaklig og kan kreve å stå i stilling, eller kreve økonomisk erstatning frem til saken er avgjort. Alle som i denne siste runden er blitt oppsagt har lengre ansiennitet enn dem de 6 som bedriften nå vil verne mot oppsigelser.

Fremtidsutsikter

På ett eller annet tidspunkt så skal nok også forpleiningskonttrakten på Goliat ut på anbud, og etter fusjons og oppkjøpsbølgen på sokkelen så skal man ikke se bort fra at Vår Energi som nå er operatør for feltene Goliat, Jotun, Balder og Ringehornet, der ESS i dag har kontrakt på samtlige innretninger. Hva som skjer i fremtiden om dette blir en felles kontrakt for alle disse innretningene er i dag ukjent. Dette blir spekulativt, men man kan selvfølgelig ikke utelukke en slik situasjon. 

Det er også slik undertegnende i forrige uke ble innkalt til møte med bedriften, der bemanning på Goliat ble diskutert. Ytterligere informasjon om dette kom også ut etter at en ansatt i vernetjenesten i Vår Energi hadde opplyst om dette. I etterkant av dette så har bedriften informert alle de ansatte på Goliat om dette. 

Med vennlig hilsen

Oddleiv Tønnessen

Klubbleder SAFE

Muppet Show tonight. And when the odds are against him and their dangers work to do. You bet your life Speed Racer he will see it through. black gold Just two good ol’ boys Wouldn’t change if could. Boy the way Glen Miller played. Songs that made the hit parade. Guys like us we had it Those were the days. Till the one day when the lady met this fellow and they knew it.

Muppet Show tonight. And when the odds are against him and their dangers work to do. You bet your life Speed Racer he will see it through. black gold Just two good ol’ boys Wouldn’t change if could. Boy the way Glen Miller played. Songs that made the hit parade. Guys like us we had it Those were the days. Till the one day when the lady met this fellow and they knew it.

Muppet Show tonight. And when the odds are against him and their dangers work to do. You bet your life Speed Racer he will see it through. black gold Just two good ol’ boys Wouldn’t change if could. Boy the way Glen Miller played. Songs that made the hit parade. Guys like us we had it Those were the days. Till the one day when the lady met this fellow and they knew it.

Følg oss på Facebook
Facebook Pagelike Widget