Telefon : 41447525

  • Forusparken 12
    4033, Forus

  • Man - Fre 8.00 - 17.00
    Helgen STENGT

  • 41447525
    Klubbleder

Nyheter

september 20, 2019

Info nr.24

Bedriften med kuvending i oppsigelsessaken.
Som de fleste har fått med seg så har bedriften snudd i sak knyttet til verning av 6 personer med lite ansiennitet. Det innebærer at de siste 6 som bedriften planla å si opp nå blir værende og de 6 som bedriften planla å verne nå skal innkalles til § 15.1 møte.
Dette endrer ikke det totale antallet oppsigelser.
Vi har tidligere skrevet at bedriften også planla å si opp 2 ansatte i EMOU. Dette varslet er også trukket tilbake.


Drøftelser om revidert særavtale.
Det er dessverre lite fremdrift i drøftelser omkring søravtalen i ESS Support. Styret i Ess klubben har i tidligere møte bestemt å si opp særavtalen, og egentlig så falt denne til utløp i dag 20. Etter ny styrebehandling så har vi besluttet å avvente en endelig utløp av avtalen til kommende kvartalsmøte torsdag i neste uke.
Dersom vi etter dette møtet står uten avtale så vil selve tariffavtalen legges til grunn. Vi har også bedt bedriften planlegge en situasjon der vi står uten særavtale der alle tildeles en ny skiftplan, og eventuelt justert månedslønn mm. Det er særlig særavtalenes bestemmelser knyttet til personalpolitikk der ansiennitet må tillegges større vekt, forvaltning av vikarpoolen, bruk av midlertidige ansatte mm.


SAFE klubben er klar over at det er krevende for bedriften å håndtere flere fagforeninger, men arbeidslivet har reguleringsbestemmelser som tar høyde for dette, så vi får håpe på det beste, slik at vi kan oppnå enighet.


Med vennlig hilsen

Oddleiv Tønnessen

Klubbleder SAFE

Muppet Show tonight. And when the odds are against him and their dangers work to do. You bet your life Speed Racer he will see it through. black gold Just two good ol’ boys Wouldn’t change if could. Boy the way Glen Miller played. Songs that made the hit parade. Guys like us we had it Those were the days. Till the one day when the lady met this fellow and they knew it.

Muppet Show tonight. And when the odds are against him and their dangers work to do. You bet your life Speed Racer he will see it through. black gold Just two good ol’ boys Wouldn’t change if could. Boy the way Glen Miller played. Songs that made the hit parade. Guys like us we had it Those were the days. Till the one day when the lady met this fellow and they knew it.

Muppet Show tonight. And when the odds are against him and their dangers work to do. You bet your life Speed Racer he will see it through. black gold Just two good ol’ boys Wouldn’t change if could. Boy the way Glen Miller played. Songs that made the hit parade. Guys like us we had it Those were the days. Till the one day when the lady met this fellow and they knew it.

Følg oss på Facebook
Facebook Pagelike Widget