Telefon : 989 05 976

  • Forusparken 12
    4033, Forus

  • Man - Fre 8.00 - 17.00
    Helgen STENGT

  • 934 24 342
    Klubbleder

Nyheter

september 25, 2018

Info nr.26

Oppsigelser i EMOU

Dessverre så er det slik at de usikre tidene i EMOU fortsetter. Denne gang så er det Cosl Innovator som legges i land, og vil sammen med Cosl Prospector bli liggende ved CCB basen på Ågotnes.  Bedriften har lenge håpt at Innovator skulle få en ny bore kontrakt på norsk sokkel, men foreløpig så ser det ikke slik ut. Overtallighet er derfor et faktum fom. 1.november. Bedriften har derfor i møte mandag 24.sept. drøftet situasjonen med fagforeningene og 9 renholdere og 5 kokker vil bli sagt opp. Disse vil motta oppsigelse innen utløp av september. Samtlige har oppsigelsestid på 1 mnd, og vil være uten arbeid fom. 1.oktober. Bedriftsansiennitet er fra bedriftens side lagt til grunn for utvelgelse.

Et av våre medlemmer som står i fare for å bli oppsagt mener at ansienniteten ikke er riktig og vil vurdere å forfølge saken juridisk. SAFE klubben vil selvsagt følge opp dette og bistå vedkommende i en videre prosess for å få en avklaring om vedkommens anførsler er riktig og om bedriften i sin handling i dette tilfellet har utfordret stillingsvernet.

Ansiennitetsprinsippene i EMOU har vært rotete siden oppstart av EMOU. Når vi nylig, og etter krav fra SAFE klubben, fikk vi oversendt opplysninger om bruk av midlertidige ansatte også i EMOU, så viser dette et omfattende bruk av midlertidige uten at dette har vært drøftet med fagforeningene. Vi vil hevde at dette er brudd på Hovedavtalen og Arbeidsmiljølovens drøftingsplikt i sysselsettingsspørsmål. SAFE klubben mener at den enkeltes stillingsvern derved kan være brutt ved at bedriften ikke legger til grunn arbeid som midlertidig i EMOU og dette er det viktig å få belyst juridisk.

Mange spørsmål fra våre nyansatte.

I løpet av sommeren har vi fått mange nye medarbeidere, men påfølgende spørsmål. Dette først og fremst i ESS Support Service, men også fra de ansatte i EMOU. Vi har mottatt mange spørsmål knyttet til Bedriftsansiennitet, lønnsansiennitet og dekning av diverse utgifter til gjennomført kurs som førstehjelp og repetisjon av grunnleggende sikkerhetskurs meldes ofte inn til undertegnende.

Det er en kjent sak at ved rekruttering og ansettelser, så må den enkelte som ønsker jobb stille med gyldig helseattest, gjennomført grunnleggende sikkerhetskurs og andre beredskapskurs som følger stillingen de søker på. Om ikke så får man ikke jobb. Men når den enkelte da er fast ansatt så overføres kostnadsspørsmålet til bedriften, som da må betale for kurs og medgått tid. E-læringskurs skal for eksempel betales med minimum 4 timer overtid.

Jeg vil også legge til at den enkelte nyansatte bør sjekke om den enkelte har fått godskrevet relevant sokkelpraksis som lønnsansiennitet fra et tidligere ansettelsesforhold fra både flytende og faste innretninger. Begge tariffavtalene har bestemmelser om dette, så ta gjerne kontakt dersom det er noe dere lurer på.

Med vennlig Hilsen

Oddleiv Tønnessen

Klubbleder SAFE

Muppet Show tonight. And when the odds are against him and their dangers work to do. You bet your life Speed Racer he will see it through. black gold Just two good ol’ boys Wouldn’t change if could. Boy the way Glen Miller played. Songs that made the hit parade. Guys like us we had it Those were the days. Till the one day when the lady met this fellow and they knew it.

Muppet Show tonight. And when the odds are against him and their dangers work to do. You bet your life Speed Racer he will see it through. black gold Just two good ol’ boys Wouldn’t change if could. Boy the way Glen Miller played. Songs that made the hit parade. Guys like us we had it Those were the days. Till the one day when the lady met this fellow and they knew it.

Muppet Show tonight. And when the odds are against him and their dangers work to do. You bet your life Speed Racer he will see it through. black gold Just two good ol’ boys Wouldn’t change if could. Boy the way Glen Miller played. Songs that made the hit parade. Guys like us we had it Those were the days. Till the one day when the lady met this fellow and they knew it.

Følg oss på Facebook
Facebook Pagelike Widget