Telefon : 989 05 976

  • Forusparken 12
    4033, Forus

  • Man - Fre 8.00 - 17.00
    Helgen STENGT

  • 934 24 342
    Klubbleder

Nyheter

oktober 22, 2018

Info nr.27

Kort fra dagens kvartalsmøte.

Oppsigelsene i EMOU trekket tilbake.

SAFE klubben vil i dag berømme bedriftens beslutning å trekke tilbake de 14 oppsigelsene som nylig ble sendt ut. I tiden fremover vil vi gjennomgå ansiennitetsproblematikk knyttet til bedriftsansiennitet og arbeidet tid gjennom midlertidige ansettelser i EMOU. Vi har tro på at det skal være mulig å finne frem til en mere rettferdig løsning. Et av vår medlemmer har allerede krevd forhandlingsmøte etter § 17.3 der det hevdes at oppsigelsen er usaklig med bakgrunn i feil ansiennitetsberegning, også her blir det ei ny runde. Oppsigelser er imidlertid uunngåelig slik situasjonen i EMOU er i dag.

Raskere tilsetting i ledige stillinger.

Ofte er det slik at ledige stillinger blir stående åpen i lengre tid. For eksempel ved tap av helsesertifikat, så har reglene frem til nå vært slik at stillingen ikke blir ledig før vedkommende som «eier» stillingen er ute av bedriften. Bedriften vil endre på dette slik at ledige stillinger lyses ut straks etter at tap av helsesertifikat er avklart.

Nyansatte og rettigheter.

I siste info gikk SAFE ut med et klart budskap om at det er bedriften som overtar ansvaret for kostnader knyttet til kvalifikasjonskrav som kurs og helsertifikat etter at fast arbeidskontrakt er signert.Bedriften sa at ansatte har under intervjurunder fått beskjed om at forutsetning for tilbud om fast ansettelse er at de må stille med førstehjelpskurs, helseattest og sikkerhetskurs med en gyldighet ut året.

Dersom det er slik at dette fortsetter, så vennligst ta kontakt med undertegnende.

Grunnbemanningens størrelse.

I ESS support så økes antall fast ansette fra 560 i juni, til 574, det siste pr i dag. Dette innebærer i dag undertallighet på 25 personer,  25 personer vil bli prosjektansatt for å betjene SAFE Scandinavia, dette iht særavtalen. I EMOU er situasjonen annerledes pga. Innovator, 80 faste i juni, til 78 i dag. Her kommer det en overtallighet på 11 ansatte.

Så i ESS Support øker bemanningsbehovet, men det i EMOU dessverre går motsatt vei.

FerieHummerfisket starter på mandag, og da tar klubbleder ferie, men jeg vil være sporadisk inne på min E-post , så alle som trenger bistand eller avklaringer vi få et svar.

Med vennlig Hilsen

Oddleiv Tønnessen

Klubbleder SAFE

Muppet Show tonight. And when the odds are against him and their dangers work to do. You bet your life Speed Racer he will see it through. black gold Just two good ol’ boys Wouldn’t change if could. Boy the way Glen Miller played. Songs that made the hit parade. Guys like us we had it Those were the days. Till the one day when the lady met this fellow and they knew it.

Muppet Show tonight. And when the odds are against him and their dangers work to do. You bet your life Speed Racer he will see it through. black gold Just two good ol’ boys Wouldn’t change if could. Boy the way Glen Miller played. Songs that made the hit parade. Guys like us we had it Those were the days. Till the one day when the lady met this fellow and they knew it.

Muppet Show tonight. And when the odds are against him and their dangers work to do. You bet your life Speed Racer he will see it through. black gold Just two good ol’ boys Wouldn’t change if could. Boy the way Glen Miller played. Songs that made the hit parade. Guys like us we had it Those were the days. Till the one day when the lady met this fellow and they knew it.

Følg oss på Facebook
Facebook Pagelike Widget