SAFE i ESS
Et rettferdig arbeidsliv

Info nr.28

Info nr.28

Arbeidsretten får det travelt!

I går ble det avholdt forhandlingsmøte mellom NHO og YS vedørende uenighet om hvilken lønn de midlertidige ansatte skal ha. Det sier seg selv at det kan spares masse lønnsutgifter for bedriften når ESS nærmest i et ubegrenset omfang benytter midlertidige ansatte til å utføre arbeid på sokkelen.

Når årslønn uten feriepenger deles på årstimetall på 1752, i stedet for 1460 som er det riktige tallet, så blir dette fort et stort beløp. Avhengig av hvilken stilling vedkommende har så er det fra 50 til 70 kr timen å spare for bedriften pr time, og tilsvarende tap for den ansatt. Når vi da snakker om at timevolum fra 40 til 50 tusen timer i 2018 så blir dette meget store summer.

Fra YS sin side så ble det påpekt at dette var konkurranse vridning i disfavør til våre konkurrenter, og at de så alvorlig på dette. SAFE klubben vil kalle dette for sosial dumping og vi håper selvfølgelig å vinne frem med denne saken. Når tid denne saken kommer opp i arbeidsretten er vanskelig å si, men vi håper selvsagt på fortgang i denne saken.

SAFE klubben har også skrevet tvisteprotokoll i en parallell sak i EMOU, der det også er benyttet midlertidige ansatte,

Vi har også tvistet på manglende drøftelser om bruk av midlertidige ansatte i dette selskapet, samt tvist vedrørende den nye sykelønnsordningen. Så alt i alt så blir det travle tider foradvokater og dommere i arbeidsretten. Vi ønsker selvfølgelig ikke dette, men når bedriften, etter vår mening ikke følger tariffavtalene så er det dessverre ingen vei utenom.

Oppsigelsene i EMOU.

Forrige runde med oppsigelser ble som kjent trukket tilbake. Dette etter at et av våre medlemmer protesterte og krevde forhandlingsmøte med bedriften. Klubbene og bedriften fant et nytt og mere rettferdig grunnlag for å fastsette bedrifts ansiennitet, og ny oppsigelsesrunde vil nå bli gjennomført og effektuert før månedsskifte. Dette er selvfølgelig en trist sak, men når riggene ikke er i arbeid så er det dessverre ingen annen utveg.

Med vennlig hilsen

Oddleiv Tønnessen

Klubbleder.