Telefon : 989 05 976

  • Forusparken 12
    4033, Forus

  • Man - Fre 8.00 - 17.00
    Helgen STENGT

  • 934 24 342
    Klubbleder

Nyheter

oktober 22, 2018

Info nr.28

Arbeidsretten får det travelt!

I går ble det avholdt forhandlingsmøte mellom NHO og YS vedørende uenighet om hvilken lønn de midlertidige ansatte skal ha. Det sier seg selv at det kan spares masse lønnsutgifter for bedriften når ESS nærmest i et ubegrenset omfang benytter midlertidige ansatte til å utføre arbeid på sokkelen.

Når årslønn uten feriepenger deles på årstimetall på 1752, i stedet for 1460 som er det riktige tallet, så blir dette fort et stort beløp. Avhengig av hvilken stilling vedkommende har så er det fra 50 til 70 kr timen å spare for bedriften pr time, og tilsvarende tap for den ansatt. Når vi da snakker om at timevolum fra 40 til 50 tusen timer i 2018 så blir dette meget store summer.

Fra YS sin side så ble det påpekt at dette var konkurranse vridning i disfavør til våre konkurrenter, og at de så alvorlig på dette. SAFE klubben vil kalle dette for sosial dumping og vi håper selvfølgelig å vinne frem med denne saken. Når tid denne saken kommer opp i arbeidsretten er vanskelig å si, men vi håper selvsagt på fortgang i denne saken.

SAFE klubben har også skrevet tvisteprotokoll i en parallell sak i EMOU, der det også er benyttet midlertidige ansatte,

Vi har også tvistet på manglende drøftelser om bruk av midlertidige ansatte i dette selskapet, samt tvist vedrørende den nye sykelønnsordningen. Så alt i alt så blir det travle tider foradvokater og dommere i arbeidsretten. Vi ønsker selvfølgelig ikke dette, men når bedriften, etter vår mening ikke følger tariffavtalene så er det dessverre ingen vei utenom.

Oppsigelsene i EMOU.

Forrige runde med oppsigelser ble som kjent trukket tilbake. Dette etter at et av våre medlemmer protesterte og krevde forhandlingsmøte med bedriften. Klubbene og bedriften fant et nytt og mere rettferdig grunnlag for å fastsette bedrifts ansiennitet, og ny oppsigelsesrunde vil nå bli gjennomført og effektuert før månedsskifte. Dette er selvfølgelig en trist sak, men når riggene ikke er i arbeid så er det dessverre ingen annen utveg.

Med vennlig hilsen

Oddleiv Tønnessen

Klubbleder.

Muppet Show tonight. And when the odds are against him and their dangers work to do. You bet your life Speed Racer he will see it through. black gold Just two good ol’ boys Wouldn’t change if could. Boy the way Glen Miller played. Songs that made the hit parade. Guys like us we had it Those were the days. Till the one day when the lady met this fellow and they knew it.

Muppet Show tonight. And when the odds are against him and their dangers work to do. You bet your life Speed Racer he will see it through. black gold Just two good ol’ boys Wouldn’t change if could. Boy the way Glen Miller played. Songs that made the hit parade. Guys like us we had it Those were the days. Till the one day when the lady met this fellow and they knew it.

Muppet Show tonight. And when the odds are against him and their dangers work to do. You bet your life Speed Racer he will see it through. black gold Just two good ol’ boys Wouldn’t change if could. Boy the way Glen Miller played. Songs that made the hit parade. Guys like us we had it Those were the days. Till the one day when the lady met this fellow and they knew it.

Følg oss på Facebook
Facebook Pagelike Widget