Telefon : 41447525

  • Forusparken 12
    4033, Forus

  • Man - Fre 8.00 - 17.00
    Helgen STENGT

  • 41447525
    Klubbleder

Nyheter

november 15, 2019

Info nr.29

Årsmøtet i SAFE klubben ble gjennomført i tidsrommet 12. til 14. november og en av sakene var selvfølgelig å velge nytt styre. Følgende representanter ble valgt inn i styret som overtar ansvaret fra og med 1.desember.
Styrets leder: Arild Bringaker

Nestleder: Marie Tvedt

Økonomiansvarlig: Leif Tveita

Styremedlem: Alf Inge Steinsøy

Styremedlem: Erle Balstad

Styremedlem:Harald Ytreland

Styremedlem: Vibeke Skramstad Sandli

Styremedlem: Olaf Kroken

1.vara medlem:Chatrine Rose Lunde

2.varamedlem: Kristin Ihme Valentin
Det gjenstår å peke ut ytterligere representanter får det nyvalgte styret trer i funksjon.
Med bakgrunn i at undertegnende fra og med 1.desember blir pensjonist, så var sentrale personer som gikk i
bresjen for å etablere oljearbeidernes eget fagforbund selvfølgelig invitert til dette møtet. Tidligere leder av Ekofisk- komiteens tidligere leder og en ruvende bauta!
Øyvind Krovik må tillegges den største ære for at dette fagforeningseventyret ble en virkelighet. Han var fra første stunt pådriveren til å etablere en fagforening på Ekofiskfeltet, der alternativet var sjømannsforbundet og sjøfartslovgivningen, til det vi har i dag. Sammen med likesinnede på Frigg og Statfjordfeltet så ble OFS dannet og fikk på plass en landsomfattende tariffavtale. Han var en pådriver til å får forpleiningsarbeiderne inn i OFS og reiste rundt på Ekofisk for verving av nye medlemmer, og som etter noen år, det vil si 1987 så fikk vi en felles tariffavtale der operatør forpleining og boring fikk en felles tariffavtale. Også andre sentrale tidligere tillitsvalgte som Stein Bredal og Anders Lothe holdt saftige innlegg om vår felles historie, og når det også var levende musikk og taler fra mange klubbledere og tillitsvalgte i andre SAFE fagforeninger så ble det hele til en fin fest. Det kommer en fyldig reportasje i SAFE magasinet i løpet av neste måned.
Undertegnende gratulerer det nye styret med valget, og ønsker dem lykke til i sitt kommende virke. Jeg vil også takke alle tilstedeværende gjester for sine hilsningstaler og tildelte og stilsendte gaver i flytende og faste former som bøker, tegninger, nykomponerte sanger og operabilletter mm.
Mvh en ydmyk og rørt avtroppende klubbleder og bollebaker!

Oddleiv
Adresse: Forusparken 12 4031 Stavanger
Tlf Klubbleder: 934 24 342
TLF Nestleder 920 28 241
E-post: Oddleiv.tonnessen@ESS-Norway.com

Muppet Show tonight. And when the odds are against him and their dangers work to do. You bet your life Speed Racer he will see it through. black gold Just two good ol’ boys Wouldn’t change if could. Boy the way Glen Miller played. Songs that made the hit parade. Guys like us we had it Those were the days. Till the one day when the lady met this fellow and they knew it.

Muppet Show tonight. And when the odds are against him and their dangers work to do. You bet your life Speed Racer he will see it through. black gold Just two good ol’ boys Wouldn’t change if could. Boy the way Glen Miller played. Songs that made the hit parade. Guys like us we had it Those were the days. Till the one day when the lady met this fellow and they knew it.

Muppet Show tonight. And when the odds are against him and their dangers work to do. You bet your life Speed Racer he will see it through. black gold Just two good ol’ boys Wouldn’t change if could. Boy the way Glen Miller played. Songs that made the hit parade. Guys like us we had it Those were the days. Till the one day when the lady met this fellow and they knew it.

Følg oss på Facebook
Facebook Pagelike Widget