Kategorier
Nyheter

Info nr.31

Arbeidsretten behandler sak om lønn for midlertidige ansatte 31.mars

Arbeidsretten har nå berammet tidspunkt for behandling av tvistesak mellom ESS Support Service og SAFE og IE klubbene. Det er satt av 3 dager til behandling av saken.

Både Safe og Ys, samt Industri Energi og LO er enige om å samkjøre denne saken i en felles behandling. Det innebærer at det skal være 9 dommere.

Vi hevder at tariffavtalen er en normallønns avtale der alle som arbeider i tariffområdet skal avlønnes etter samme lønnsmatrise. ​​​

Adresse: Forusparken 12 4031 Stavanger

Tlf Klubbleder:  41447525

TLF Nestleder 90160147

E-post:  arild.bringaker@ess-norway.com