Telefon : 989 05 976

  • Forusparken 12
    4033, Forus

  • Man - Fre 8.00 - 17.00
    Helgen STENGT

  • 934 24 342
    Klubbleder

Nyheter

desember 28, 2018

Info nr.33

Refleksjoner ved årsskifte 2018.  2019. med tilbakeblikk.

Julefeiringen er stort sett over og vi nærmer oss et nytt år, og da er det naturlig å oppsummere året som gikk, se litt tilbake i historien og inn i året som kommer. 

I årets siste måned registreres det at flere av våre dyktige medarbeidere har søkt og mottattjobbtilbud i Equinor forpleining og ser frem til skifte av arbeidsgiver. Enkelte har tatt kontakt med undertegnende og er forundret over ansettelses tilbud fra sokkelens største oljeselskap betyr nedgang i lønn. Men etter en rask runde med forklaringer om hvordan lønnssystemene er bygd opp, samt andre goder man oppnår som ansatt i et operatørselskap, så er de fort overbevist om at tilbudet aksepteres. 

Ansettelse i operatørselskap var på 70 – 80 tallet et sterkt punkt som også var fastsatt i handlingsprogrammet til tidligere Oljearbeidernes Felles Sammenslutning OFS. Dette punktet i handlingsprogrammene ble også fastsatt i Catering Ansattes Forbund CAF, da kampen om riktig og rettferdig lønn, jobbsikkerhet, forsikringsordninger, full lønn under sykdom, mm. stod på som verst, og som til slutt medførte at vi til slutt fikk på plass verdens beste tariffavtale for forpleiningsarbeidere. 

Et viktig historisk moment var også at Statoil på 80 tallet fulgte kravet fra OFS, og vedtok å ansette forpleiningsarbeiderne selv, når de etter hvert fikk operatøransvaret for flere store oljefelt. Sener fulgte også Norsk Hydro denne linja der disse fikk operatør ansvar på sokkelen. Utviklingen ble da slik at forpleiningselskapene, SAS Catering (nåværende ESS), Stavanger Catering, CD catering og Norske Chalk, ble tvunget til å tilpasse seg og begreper «foretrukket arbeidsgiver» ble etablert, og for å få til et godt samarbeid i lojalitetens ånd, så ble krav om operatøransettelse i handlingsprogrammene i de lokale fagforeningene fjernet.  

Som leverandør så sto SAS catering i første rekke om å bli en foretrukken arbeidsgiver, og med særs gode pensjonsordninger som ble etablert i hele SAS konsernet, samt an unik personalpolitikk, så ble dette selskapet ledende. 

Oljeprisfallet som startet i 2014, satt et ekstremt økonomisk press på oljeindustrien. Tusenvis av oljearbeidere havnet i arbeidsledighet og de ansatte i leverandørindustrien fikk føle konsekvensene av dette ved press på lønns og arbeidsvilkårene. Vår bedrift ble hardt rammet. Innretninger gikk i bøyene på få dagers varsel. Samtidig som oppsigelsestiden varierte fra 30 til 90 dager (1 til 3 mnd.) ville normalt gi bedriften en økonomisk smell som følge av lønnsplikt i oppsigelsestiden uten at det var arbeid til dem

Hovedavtalen setter krav til samarbeid og fleksibilitet også i nedgangstidene, og klubbene satt seg ned sammen med bedriften for å finne løsninger som ga bedriften større fleksibilitet, slik at betalt arbeid kunne benyttes, også slik at det samlede økonomiske tapet kunne reduseres. Nye særavtaler ble signert med bedriften og godkjent sentralt. Ny avtale om innarbeiding av fritid, innarbeiding av skyldig tid med avvik fra 1,5 dagers regelen knyttet til avspasering etter oppholdsperiode kom på plass i en tidsbegrenset periode.

Effekten av oljeprisfallet ble på ingen måte endret når den vanskelige tiden var over og pilen pekte oppover. I de påfølgende anbudsprosessene frem til i dag, så opprettholder våre oppdragsgivere, operatørselskapene, et høyt press på de økonomiske rammebetingelsene ved tildeling av nye kontrakter. Bemanningskutt er fortsatt det mest effektive virkemidlet for kostnadskutt og sammen med nye driftsmodeller, dumping av sosiale ordninger som endringer i sykelønn, permisjonsbetingelser og pensjonsordninger, så er det nå blitt smalere tider. I tillegg pepres vi jevnlig med amerikanske prosjekter som Lean og Opex, som etter min mening kun har en økonomisk målsetning. I tillegg så må det også nevnes at arbeidslivets lover er endret i vår disfavør, midlertidige ansettelser har økt kraftig, dette parallelt med at det i dag er stor uenighet mellom partene om hvilken lønn disse skal ha

I 2017, så snudde markedet, og i løpet av 2018 så ble det en sterk oppgang i sysselsettingen. ESS fikk etter mye støy om manglende leveranser overraskende tildelt hele AkerBp kontrakten, som vi for kort tid siden hadde tapt i en normal anbudskonkurranse. Også tildelingen av forpleiningskontrakt på Askeladden og Askepott ble et sårt tiltrengt tilskudd til kontraktsportefølgen i EMOU, og at vi også fikk på plass verdifulle sysselsettingskrevende kontrakter med 2 boligenheter på Johan Sverdrup, samt at et flotell ble i vår portefølje ble tilknyttet AkerBp kontrakten. 

Med en slik oppgang skulle man tro at bedriften vår ble mere medgjørlige når vi ba om endringer, men slik ble det dessverre ikke. Lærdommen, både operatørselskapene og entreprenørene, vårt selskap inkludert, fikk når oljeprisen var nede, opprettholdes dessverre i full skala og, det er dessverre med på å endre våre ansattes holdning til selskapet vi lenge har betraktet som sokkelens beste. Oppsummert er ESS den mest foretrukne forpleiningsselskapet hos våre kunder, men er vi den mest foretrukne arbeidsgiver sett fra våre ansattes side?? 

Å være bransjens foretrukken arbeidsgiver er et mål Compass Group har satt seg, og etter min mening så har de en lang vei å gå før dette er på plass igjen. Den sosiale profilen må endres, blant annet ved at bedriften må ta tilbake sitt ansvar med å forskuttere sykelønn i inntil 12 mnd. En ordning som ble innført allerede i 1984, slik at dem som sliter med helsa, slipper å søke NAV om sykelønn. Arbeidstvist om dette, samt likelønn mellom faste ansatte og midlertidige ansatte vil om kort tid ble stevnet inn for arbeidsretten. 

Jeg innledet med at det i disse tider er mange av våre ansatte som mottar tilbud om ansettelse i Equinor, flere betrakter dette som å vinne i lotto. ESS har i dag ingen mulighet til å konkurrere om arbeidskraften som søker seg til Equinor, men!!!!!.. mitt nyttårsønske er likevel at bedriften tenker seg om en gang til, kommer oss i møte på enkelte omstridte saker og reetablerer fornuftige og rettferdige ordninger som øker selskapets omdømme og gir de ansatte og oss tillitsvalgte en god grunn til å si at vi arbeider i det mest foretrukne selskapet på leverandørsiden.

Da takker jeg for året som nå er over med et ønske om et riktig Godt Nytt År!

Med vennlig hilsen Oddleiv Tønnessen

Klubbleder

Muppet Show tonight. And when the odds are against him and their dangers work to do. You bet your life Speed Racer he will see it through. black gold Just two good ol’ boys Wouldn’t change if could. Boy the way Glen Miller played. Songs that made the hit parade. Guys like us we had it Those were the days. Till the one day when the lady met this fellow and they knew it.

Muppet Show tonight. And when the odds are against him and their dangers work to do. You bet your life Speed Racer he will see it through. black gold Just two good ol’ boys Wouldn’t change if could. Boy the way Glen Miller played. Songs that made the hit parade. Guys like us we had it Those were the days. Till the one day when the lady met this fellow and they knew it.

Muppet Show tonight. And when the odds are against him and their dangers work to do. You bet your life Speed Racer he will see it through. black gold Just two good ol’ boys Wouldn’t change if could. Boy the way Glen Miller played. Songs that made the hit parade. Guys like us we had it Those were the days. Till the one day when the lady met this fellow and they knew it.

Følg oss på Facebook
Facebook Pagelike Widget