Telefon : 41447525

  • Forusparken 12
    4033, Forus

  • Man - Fre 8.00 - 17.00
    Helgen STENGT

  • 41447525
    Klubbleder

Nyheter

mai 14, 2019

Info nr.9

Tirsdag 2.april

Rammen for det kommende lønnoppgjøret fastsatt.

Riksmekleren fikk mandag 1.april partene, representert med LO/YS og NHO, til å signere en ny rammeavtale for årets lønnsoppgjør. Dette etter en betydelig dose med overtidsmekling, og som nå innebærer en ramme på 3,2 % gjeldende fra 1.april. Det hevdes at dette vil innebære at kjøpekraften økes med 0,6 %. Hva dette vil bety for våre tariffreguleringer lokalt med Norsk Olje og Gass, og Norges rederiforbund er foreløpig vanskelig å si, men vi får nå håpe at vi får til et skikkelig lønnsløft for de ansatte i oljenæringen til havs, som gjennom flere år har opplevd magre tider. I løpet av mai så skal det gjennomføres forhandlinger for begge sokkelavtalene.


Ansiennitet uten noen betydning for tilsetting i ledige stillinger.

Etter gjeldende særavtale for ESS Support Service så skal alle stillinger som blir ledige med bakgrunn i an ansatte av ulike grunner slutter i selskapet, lyses ut. Før stillingene tildeles blant søkerne så skal bedriftens innstilling drøftes med klubbene. SAFE klubben opplever at disse drøftelsene av og til er spill for galleriet, da bedriften har bestemt seg på forhånd. Det er mange kriterier som skal legges til grunn i disse drøftelsene, og ansiennitet er et av de viktige momentene som bør vektlegges. Men vi opplever likevel at dette kriteriet ikke tillegges noen vekt, og da oppnår bedriften kun å få misfornøyde medarbeidere.
Vi vil ta denne saken opp i de avsluttende forhandlingene om revidert særavtale, som forhåpentligvis skal avholdes innen kort tid. Som kjent så er det flere omstridte elementer knyttet til forhandlingene om ny særavtale, der også uenighet mellom klubbene er et vanskelig element.


Kontingent-rot som følge av ny sykelønnsordning.

SAFE klubben er blitt kontaktet av SAFE sentralt angående problemer med kontingenttrekk etter at ny sykelønnsordning er innført uten forskuttering av lønn. Ved sykdom over arbeidsgiverperioden, så må de sykmeldte søke NAV om sykelønn. Dette innebærer også at NAV må foreta trekk av kontingent og sende dette til SAFE. I flere tilfeller så har enkelte opplevd at de er trukket for mye og for lite kontingent, og det må vi få orden på. Hovedavtalene inneholder bestemmelser om trekk av fagforenings kontingent, og det er bedriftens ansvar å sørge for at dette blir riktig. SAFE klubben har derfor krevd forhandlingsmøte med bedriften, for gjennomgang av listene vi har mottatt fra SAFE, og vi vil også ha en runde om hva som har ansvaret for at kontingenttrekk gjennomføres på en riktig måte. Vi ber samtidig medlemmer som mener de er blitt trukket feil om å sende oss en melding om dette.


Med vennlig hilsen

Oddleiv Tønnessen

Klubbleder.

Muppet Show tonight. And when the odds are against him and their dangers work to do. You bet your life Speed Racer he will see it through. black gold Just two good ol’ boys Wouldn’t change if could. Boy the way Glen Miller played. Songs that made the hit parade. Guys like us we had it Those were the days. Till the one day when the lady met this fellow and they knew it.

Muppet Show tonight. And when the odds are against him and their dangers work to do. You bet your life Speed Racer he will see it through. black gold Just two good ol’ boys Wouldn’t change if could. Boy the way Glen Miller played. Songs that made the hit parade. Guys like us we had it Those were the days. Till the one day when the lady met this fellow and they knew it.

Muppet Show tonight. And when the odds are against him and their dangers work to do. You bet your life Speed Racer he will see it through. black gold Just two good ol’ boys Wouldn’t change if could. Boy the way Glen Miller played. Songs that made the hit parade. Guys like us we had it Those were the days. Till the one day when the lady met this fellow and they knew it.

Følg oss på Facebook
Facebook Pagelike Widget