SAFE i ESS
Et rettferdig arbeidsliv

Styret SAFE i ESS 2018

Klubbstyre

 SAFE i ESS organiserer ansatte i ESS og er en del av fagforeningen SAFE som igjen er tilknyttet hovedorganisasjonen YS. Klubbstyret velges hvert år av klubbens høyeste organ, årsmøte. Halve kubbstyret velges av gangen, slik at en får kontinentet i styret. Vara velges hvert år.  

Oddleiv Tønnessen

Leder

Oddleiv.Tonnessen@ess-norway.com 
  +47 934 24 342 

Vibeke Skramstad Sandli

Nestleder

Vibeke.skramstad@ess-norway.com 
  +47 920 28 241 

Per Arne Solberg

Økonomiansvarlig

perarnesolberg@gmail.com
  +47 55 29 45 55

Alf Inge Steinsøy

Styremedlem

Alf-Inge.steinsoy@ess-norway.com
  +47 481 890 87

Johannes Nilsen

Styremedlem

johannes.nilssen@gmail.com  
  +47 951 19 798

Leif Tveita

Styremedlem 

ltveita66@gmail.com
  +47 479 24 939

Arild Bringaker

Styremedlem 

arild.bringaker@lyse.net
  +47 414 47 525

Olaf Kroken

Styremedlem 

olaf.kroken@haugnett.no 
 +47 53 50 44 15

Erle Balstad

Styremedlem 

erle.balstad@hotmail.com
  +47 930 54 275

Ove Bendiksen

1.Varamedlem 

ove.bendiksen@lyse.net
  +47 51567218

Svanhild Hovland

2.Varamedlem 

svanhild.hovland@gmail.com
  +47 916 86 876

Harald Ytreland

3.Varamedlem 

harald_ytr@hotmail.com  
  +47 452 69 988