SAFE i ESS
Et rettferdig arbeidsliv

 Nyheter

Info nr.21

Info nr.21

Forskuttering av sykepenger.

SAFE klubben har nå utarbeidet tvisteprotokoller knyttet til bedriftens avvikling av forskuttering av sykelønn, både for ESS Support og EMOU. Vi mener det er i strid med flere punkter i tariffavtalene og vi prøve å ta denne

Info nr.20

Info nr.20

  1. Bedriften snur i ansiennitetsspørsmål

SAFE klubben viser til tirsdagens info (nr19) hvor vi ga sterkt utrykk for vår frustrasjon i enkelte saker knyttet til bruk av midlertidige ansatte og ansiennitet ifm nyansettelsene til de nye oppdragene vi har vert