SAFE i ESS
Et rettferdig arbeidsliv

 Nyheter

Info nr.8

Info nr.8

AkerBp kansellerte forpleiningskontrakten med Sodexo!

Etter 5 måneder med drift av forpleiningskontrakten på Vallhall, Ula, Alvheim, Ivar Aasen og Skarv så fik operatørselskapet nok og kansellerte kontrakten. AkerBp skriver at fra 1.mai vil ESS overta ansvar for å levere forpleiningstjenester

Info nr.7

Info nr.7

Fredag 23/2-2018

Kvartalsmøte.

Safe og IE klubbene var på årets første kvartalsmøte i går. Da vi har fått ny møteorden, gikk dette møtet veldig ryddig for seg.

Tom Rune gir oss melding om at kundene våre er fornøyde med jobben

Info nr.6

Info nr.6

Bedre tider i møte.

Som vel de fleste nå vet så vil bygging av Johan Sverdrup feltet bety at ESS utover våren vil ha behov for nye medarbeidere. Bedriften har nå sammen med fagforeningene startet planleggingen av dette, og vi