Telefon : 41447525

  • Forusparken 12
    4033, Forus

  • Man - Fre 8.00 - 17.00
    Helgen STENGT

  • 41447525
    Klubbleder

Nyheter

november 15, 2019

Valg av tillitsvalgte på SAFE årsmøte 13.november. 2019.

Til Alle.

Det vises til Hovedavtalen NHO/YS punkt 5.3, samt Hovedavtalen NR/SAFE punkt 3.1.

Årsmøtet i SAFE har onsdag 13.november gjennomført valg av representanter til fagforeningen styre. I henhold til HA mellom NHO/YS § 5.3 punkt 5 så skal melding om hvilke ansatte som er valgt meddeles bedriften innen 8 dager etter at valget er gjennomført.

Fra og med 1.desember så består styret av følgende personer:

Styrets leder                                     Arild Bringaker

Nestleder                                           Marie Tvedt

Økonomiansvarlig                          Leif Tveita

Styremedlem                                   Af Inge Steinsøy

Styremedlem                                   Erle Balstad

Styremedlem                                   Harald Ytreland

Styremedlem                                   Vibeke Skramstad Sandli

Styremedlem                                   Olaf kroken

1.vara medlem                 Chatrine Rose Lunde

2. varamedlem                 Kristin Ihme Valentin

I følge safe klubbens vedtekter så skal det velges 4 varavalgte til styret, og styret kommer tilbake til bedriften når det er gjennomført valg av 3. og 4.vararep til styret.

Det er også slik at det er styret som utpeker klubbens arbeidsutvalg, og følgende personer inngår i AU:

Styrets leder                                     Arild Bringaker

Nestleder                                           Marie Tvedt

Styremedlem                                   Alf Inge Steinsøy.

Ytterligere tildeling eller valg av representanter til ulike utvalg og råd, vil bli meddelt bedriften når det nye styret er konstituert og i funksjon etter månedsskifte november/desember.

Med vennlig hilsen / Best Regards

Oddleiv Tønnessen

Tel +47 93424342

Muppet Show tonight. And when the odds are against him and their dangers work to do. You bet your life Speed Racer he will see it through. black gold Just two good ol’ boys Wouldn’t change if could. Boy the way Glen Miller played. Songs that made the hit parade. Guys like us we had it Those were the days. Till the one day when the lady met this fellow and they knew it.

Muppet Show tonight. And when the odds are against him and their dangers work to do. You bet your life Speed Racer he will see it through. black gold Just two good ol’ boys Wouldn’t change if could. Boy the way Glen Miller played. Songs that made the hit parade. Guys like us we had it Those were the days. Till the one day when the lady met this fellow and they knew it.

Muppet Show tonight. And when the odds are against him and their dangers work to do. You bet your life Speed Racer he will see it through. black gold Just two good ol’ boys Wouldn’t change if could. Boy the way Glen Miller played. Songs that made the hit parade. Guys like us we had it Those were the days. Till the one day when the lady met this fellow and they knew it.

Følg oss på Facebook
Facebook Pagelike Widget